Uppmaning till regeringen: Lagstadga även om psykologer i skolan

Utbildningsminister Jan Björklunds uttalande om att fördubbla antalet skolsköterskor och skolkuratorer har välkomnats av de flesta. Men nu hörs även kritiska röster. Tillgången till psykolog i skolan bör också vara lagstadgad, säger Lars Ahlin, ordförande för Sveriges Psykologförbund.

I ett öppet brev till Jan Björklund skriver Lars Ahlin och Pia Sointio, ordförande för Yrkesföreningen Pyskologer i Skola och Förskola, att man förutsätter att ”det var ett beklagligt förbiseende”  att ministern utelämnade psykologerna när han talade om elevhälsan.

– Alla yrkesgrupper har sina specifika kunskaper. En skolpsykolog kan arbeta individuellt med elever med exempelvis skolfobier, depressioner och ätstörningar, göra neuropsykiatriska utredningar, arbeta med ledningsfrågor med rektorer, handleda och stödja lärarna i deras arbete med barn i behov av särskilt stöd och i deras ledarroll, skriver Ahlin och Sointio.

– Vidare har skolpsykologer kunskaper i gruppsykologi vilket också underlättar lärarnas arbete i klassen. Skolan bör arbeta mycket med förebyggande insatser för att främja den psykiska hälsan och därmed inlärningen. Förebygger gör skolpsykologer genom att undanröja hinder för lärande det vill säga de ger handledning och hjälp att organisatoriskt anpassa lärandemiljön.

Ahlin och Sointio påminner om att skolan är den största arbetsplatsen och här möts barn av alla sorter, med helt olika bakgrund och förutsättningar och alla ska de arbeta tillsammans under samma tak och ha en god inlärningsmiljö.

– Variansen av barns egenskaper är stor. De kan vara alltifrån strax över särskolenivå till geni, från enstöring till gruppmänniskor. Samtidigt är de kognitivt sämre utrustade än vuxna.

– Elevhälsoteam har en unik möjlighet att nå alla barn och ungdomar. Låt elevhälsan bli komplett! Skriv in i skollagen att det ska finnas tillgång till både skolpsykolog, kurator, skolsköterska och läkare, uppmanar Lars Ahlin och Piao Sointio.

Psykologförbundet finns på www.psykologforbundet.se och Yrkesföreningen har sin webbplats på http://www.psifos.se