Upprörd kritik mot missar hos Försäkringskassan

Försäkringskassan får kritik av handikapporganisationerna. Många är upprörda över att bedrägerier med assistansersättning kunnat pågå samtidigt som människor med legitima behov har drabbats av minutiös kontroll och tuffa neddragningar.

– Jag blir enormt upprörd över att dessa bedrägerier har kunnat pågå samtidigt som Försäkringskassan under de senaste åren har inskränkt assistansen för människor med helt legitima assistansbehov, säger Henrik Petrén, förbundsjurist på RBU, Riksförbundet för Röreslehindrade Barn och Ungdomar.

Försäkringskassan har i flera år satsat på att skärpa reglerna kring hur man bedömer ”grundläggande behov”.
– Ett exempel är att den som själv kan föra maten till munnen inte anses ha behov av assistans vid måltider även om man behöver hjälp med att tillaga, ta fram och skära upp maten, säger Henrik Petrén.

– Om Försäkringskassan istället hade lagt sina resurser på en mer effektiv granskning av bedrägerier hade vi kunnat slippa jakten på minuter hos personer med stora och varaktiga assistansbehov. Det är uppenbart att Försäkringskassan och regeringen har haft helt fel fokus i sin strävan att sänka statens utgifter för assistansersättning, säger Henrik Petrén.

Liknande tongångar hörs från Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA.

– För oss som lever med omfattande permanenta funktionsnedsättningar och som för vårt liv är helt beroende av assistansreformen är det minst sagt svårbegripligt att personer med fabricerade läkarintyg oupptäckta kunnat slinka igenom behovsbedömningen. IfA fordrar en skärpning av Försäkringskassans rutiner, säger Vilhelm Ekensteen, ordförande.