Utbildningens ABC

Koll på läget. Det finns mycket, från praktiska hjälpmedel till hjälp med finansiering. Här är sex punkter som kan hjälpa ditt barn och minska trycket på plånboken.

A. Ta tidigt reda på vilka hjälpmedel som skulle vara bra för ditt barn.
Många ungdomar har gått hela grundskolan utan hjälp från till exempel talböcker och börjar inte använda det förrän de påbörjar sin högre utbildning. Om ditt barn tidigt lär sig använda hjälpmedel blir det en naturlig del i skolarbetet och mycket kan förenklas tidigt.

B. Prata om funktionshindret
Barn mår inte bättre av att föräldrar och vuxna låtsas att barnet är som alla andra! Förklara noggrant vad funktionshindret innebär och på vilket sätt det gör att det ibland blir svårare för barnet. Ditt barn måste tidigt förstå att det inte är något att skämmas över. Ett barn eller en ungdom som vågar berätta om sitt funktionshinder får ofta en helt annan förståelse från skolpersonal och klasskamrater.
– De ungdomar som vågar berätta för berörda lärare på högskolan eller universitetet får bättre bemötande och en lättare utbildning. Många har kanske tidigare råkat ut för dåliga saker i samband med sitt funktionshinder och vill inte bli sammankopplade med det. Man vill vara som alla andra, säger Monica Svalfors.
Men rådet är att ändå försöka lära ungdomen att funktionshindret inte är något att skämmas för.

C. Kontakta studierådgivare och samordnare
Skanna tidigt utbudet av utbildningar och kurser. Vilka skolor är tillgängliga? Kontakta sedan studierådgivare och samordnare. Han eller hon hjälper till att tipsa om vad du och din ungdom måste tänka på.
Om man är i behov av insatser som till exempel tolk under utbildningsperioden är det viktigt att man tidigt anger att man behöver stödet, helst redan när man söker in till kursen eller utbildningen.
I vissa fall har det hänt att tolk inte funnits på den skola man valt, eftersom man angett för sent att man är i behov av stödet. Därför är det viktigt att tidigt gå ut med information.

D. Gör studiebesök
Hälsa på hos högskolan eller universitetet för att få en ordentlig bild av studiemiljön. På skolor som specialiserat sig på tillgänglighet och att kunna ta emot personer med funktionshinder kan ofta möjligheten till prova på-dagar finnas.

E. Glöm inte studiebidraget!
Hos CSN, Centrala studiestödsnämnden, går det att ansöka om studiebidrag och studielån. Alla som studerar heltid och deltid på minst 50 procent har rätt till studiemedel.
Vid vissa specifika fall, då studenten inte klarar av att studera i normal heltidstakt, men ändå ägnar heltid åt sina studier, finns det möjlighet att ändå ansöka om fullt studiemedel. För att ansöka om detta krävs att man har en särskild studieplan. Varje prövning görs individuellt av CSN.
Studiemedel berättigas i högst tolv terminer. Men den som av synnerliga skäl behöver studera mer kan få förlängd studiemedelsperiod.
Mer information om studiemedel hittar du på CSN:s hemsida: www.csn.se.

F. Leta boende i god tid!
Boende är viktigt att tänka på tidigt. Kan din ungdom bo i en vanlig lägenhet eller behövs anpassningar? Ställ din ungdom i studentbostadskön i den staden som kan komma bli aktuell som utbildningsstad.
Den person som av fysiska, psykiska eller sociala skäl snabbt behöver ha en lägenhet kan få förtur, så det kan vara extra mycket värt att stå i bostadskön. Förmedlingarna hittar du på www.sokstudentbostad.se.