”Utbudet av fritidshjälpmedel är alltför begränsat”

Jonna Waldén, mamma till Wilma, tre år, Kalmar, medverkade i Föräldrakrafts enkät i nr 1, 2020. Vi frågade: Vilket är ert barns viktigaste, bästa eller roligaste hjälpmedel?

Här är hela Jonna Waldéns svar på enkäten om våra barns favorithjälpmedel:

Vår dotter Wilma är tre år och har en genetisk mutation som innebär epilepsi och cerebral pares.

Vi använder många olika hjälpmedel i vardagen, bland annat en arbetsstol som gör att hon kan vara med på de flesta aktiviteter vi hittar på här hemma. Hon har också en duschstol, en mobil toastol och två olika sitsar som gör att hon kan sitta på golvet eller på en vanlig stol.

Dessutom har hon ett ståskal, ett höj- och sänkbart skötbord och en höj- och sänkbar säng för att underlätta i vardagen. Hon har också en anpassad vagn.

Vi följer många andra ”funkisfamiljer” på Instagram och Facebook och får bra tips om hjälpmedel där­ifrån

Vi får information om nya hjälpmedel via fysioterapeut och arbetsterapeut på habiliteringen. Men vi följer också många andra ”funkisfamiljer” på Instagram och Facebook och får bra tips om hjälpmedel därifrån. Vi har visat bilder från Instagram på andra barns hjälpmedel för vår habilitering vilket har lett till att även Wilma fått dessa förskrivna, bland annat hennes vagn.

Produktbild Manatee
Duschstolen Manateem är ett av de bästa hjälpmedlen.

Vi upplever att vi fått bra stöd från habiliteringen, dock så efterfrågar vi ett större utbud av hjälpmedel. Exem­pelvis anpassade bilstolar till barn som inte har någon huvudkontroll. Då Wilma är för liten för rullstol ännu så är det svårt att hitta ett bra sätt att färdas i bilen, och det som erbjudits är bilanpassning för rullstol. Vissa hjälpmedel har vi fått bekosta själva då dessa inte förskrivs av habiliteringen. Vi skulle också önska ett större utbud av fritidshjälpmedel som pulkor och andra hjälpmedel för utelek.

Vi upplever att utbudet av fritidshjälpmedel är begränsat och att de som finns inte förskrivs, dessa får vi köpa själva och det är dyra hjälpmedel som barnet snabbt växer ur.

Wilmas bästa hjälpmedel är hennes arbetsstol som gör att hon kan vara delaktig i både hemmet och på sin förskola, den går att höja, sänka, och ”tilta” för att hon ska kunna vara med i alla olika situationer.

Wilma älskar sång och musik, vi har en bluetoothhögtalare som ändrar färg i takt med musiken. Denna älskar Wilma, hon dansar och sjunger med i låtar på sitt eget vis. Hennes arbetsstol är enkel att manövrera så vi dansar mycket tillsammans när vi lyssnar på musik.

Ett annat favorithjälpmedel är Wilmas duschstol, vi kan använda den i både bad och dusch. Wilma älskar att plaska i badet och stolen är smidig och går att ta med till stranden eller till badhuset.

Jonna Waldén
Jonna Waldén, mamma till Wilma.

Fyra hjälp­medel som Wilma gillar:

GoTo-stol Firefly
Anpassad vagn från Kimba Neo
Arbetsstol x:panda
Manatee duschstol

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.