Utebliven assistans lex Sarah-anmäls av Malmö

Malmö stad lämnar in en Lex Sarah-anmälan för att en man med stort behov av assistans blev lämnad utan stöd. Mannens assistenter uteblev från sina arbetspass vid ett par tillfällen under julhelgen. Han har därmed lämnats ensam under hela dagar.

Assistenten sjukanmälde sig genom att lämna ett telefonsvararmeddelande till en administrativ assistent som dock var helgledig och därför inte fick meddelandet förrän efter helgen.

Sociala resursförvaltningen i Malmö har kommit fram till att det saknas säkra rutiner för sjukanmälan under storhelger och det finns förslag om att ta fram nya rutiner. Samtidigt anmäls händelsen enligt Lex Sarah, eftersom missförhållanden i verksamheter enligt LSS och Socialtjänstlagen ska rapporteras.

Malmös pressmeddelande kan läsas på webben.