Uteserveringar bryter mot tillgänglighet – och struntar i att de anmäls

De senaste två åren har 46 uteserveringar i Göteborg anmälts för bristande tillgänglighet. Bara var sjunde (14 procent) har rättat till bristerna.
– Polisen och kommunen delar ut tillstånd alldeles för lättvindigt och är dåliga på att se till att lagen efterföljs, säger Anders Westgerd på Gil i Göteborg.

Gil gör nu ett uttalande om att det är fruktlöst att anmäla bristande tillgänglighet. Samtidigt lämnar man dock in en lång rad nya anmälningar mot serveringar som utestänger personer med rörelsehinder.

Under 2015 inleddes på Gil:s initiativ samtal med krögare, restaurangägare och representanter från Trafikkontoret, som ansvarar för tillstånden för uteserveringarna. Men Gil är besviket över resultatet.

– Frågan verkar inte ha tagits på allvar, säger Anders Westgerd.

– Det finns dålig kunskap om vilka krav som ställs på uteserveringarnas utformning samt en oförståelse för vad mindre nivåskillnader och steg skapar för klyftor mellan människor. Många krögare menar att mindre höjdskillnader inte är ett problem, att de brukar hjälpa till och bära in sina gäster. Men de flesta, oavsett om de är gående eller rullande personer, vill inte lyftas in eller upp när de ska dricka en bärs eller ta en kaffe.

Gil påpekar också att många serveringar som har ramp ändå är otillgängliga. Det kan vara fasta bord utan möjlighet för passage eller plats för rullstol. Gil kritiserar också restauranger som delar upp serveringen i två delar, en tillgänglig och en otillgänglig.

Självklart ska hela uteserveringen vara tillgänglig, anser Gil.

– Man kan tycka att det borde vara ett rättssäkert system, men det är det inte. Polisen, Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret delar ut tillstånd alldeles för lättvindigt och är dåliga på att se till att lagen efterföljs. Uteserveringar ska vara tillgängliga: det finns inga om, inga men.

– Vi kommer att anmäla alla ställen som inte uppfyller kraven på tillgänglighet, även om det borde vara kommunens och polisens uppgift och inte vår, att se till att lagen efterföljs, säger Anders Westgerd.

 

Fler artiklar om detta ämne