Utestängd från jobbkurs – anmäler Arbetsförmedlingen

En ung kvinna i Sundsvall har anmält Arbetsförmedlingen till diskrimineringsombudsmannen (DO). Hon gick ut gymnasiet för ett år sen och blev då arbetslös. Nu menar hon att Arbetsförmedlingen inte gett henne möjlighet till samma stöd som hennes kompisar utan funktionsnedsättning.

Kvinnan lyckades via Arbetsförmedlingen varken få ett arbete eller en praktikplats. Efter ett halvår fick hon veta av sina kompisar, som inte heller hade jobb eller praktikplats, att de hade fått gå en kurs i att skriva cv och därmed också fått 3 000 kronor i månaden.

”Jag frågar om inte jag kan få gå en sådan kurs som alla andra. Arbetsförmedlingen svarar att det tyvärr inte går för att cv-kurserna inte tar emot personer med funktionshinder”, skriver den unga kvinnan i sin anmälan.

– Någon regel om att personer med funktionsnedsättning inte får gå sådana kurser finns inte. Sen är förstås frågan vad som är rätt åtgärd just för den här personen, säger Michael Persson, chef för Arbetsförmedlingen i Sundsvall, till Sundsvalls tidning.

Han menar att han inte känner till ärendet än och Caroline Mitt-Holm, jurist på DO, har inte hört om något liknande fall tidigare. Hon har nu begärt in ett yttrande från Arbetsförmedlingen i Sundsvall senast den 21 juni.