Utlovad samordning försenas ytterligare

Samordning för familjer har som har barn med funktionsnedsättningar försenas.
En försöksverksamhet skulle ha inletts under 2012 men har ännu inte kommit igång och ingen vet när det kan bli verklighet.

Barn- och äldreminister säger till SVT Aktuellt att departementet har tagit kontakt med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi för samtal med dem om hur vi skulle kunna gestalta en försöksverksamhet i några län. Vi jobbar på så snabbt vi kan med de här frågorna, säger Maria Larsson till Aktuellt.

Hon beklagar att det tar så lång tid att lösa frågan om hur föräldrar till barn med funktionsnedsättningar kan få stöd med samordning.
En förklaring till förseningen är att Socialstyrelsen enligt Maria Larsson anser att det inte behövs någon samordning.

– 2011 gav jag ett uppdrag till Socialstyrelsen att komma tillbaka med ett förslag på hur en försöksverksamhet skulle kunna riggas och de fick ett år på sig. När de kom tillbaka med sitt svar så sa de att nej vi tycker inte att man ska göra någon försöksverksamhet. Jag fick inget förslag utan de menade att det pågår väldigt mycket verksamhet ute i landstingen och kommunerna, säger statsrådet till Aktuellt.