Utlovar åtgärder för att stärka LSS

Intentionerna bakom LSS-lagen ska fortsätta gälla. Det skriver Åsa Regnér och Kenneth Andersson i en debattartikel om LSS.
I samma artikel utlovas att det ska bli enklare att jobba och vara förälder till barn med funktionsnedsättning.

Debattartikeln kommer i kölvattnet av socialdemokraternas partikongress i april, då det slogs fast att LSS, lagen om stöd och service, måste stärkas och att lagens intentioner fortfarande ska gälla.

En av de frågor som S-politikerna lovar ta tag i är vad man ”kan göra för att LSS ska fungera bättre och leva upp till intentionerna med lagstiftningen”.

– Får alla som har rätt till det stöd och hjälp idag? Riskerar människor att falla mellan stolarna utan hjälp från varken kommun, landsting eller stat? skriver Regnér och Anderssson i debattartikeln på aftonbladet.se.

– Vi tycker det är bra och viktigt att socialdemokraterna tagit tydlig ställning i frågan om LSS och att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv.

– Arbetet med att förbättra lagstiftningen pågår och vi är redo att vidta ytterligare åtgärder för att nå de mål om starkt stöd till personer med funktionsnedsättning som vi socialdemokrater antagit, skriver de.

Åsa Regnér är minister med ansvar för funktionshindersfrågor och Kenneth Andersson, är ansvarig för socialdemokraternas funktionshinderspolitiska nätverk.

Reaktionerna på debattartikeln är blandade. ”Om förtroendet för s-politik ska förbättras krävs mer än ord”, skriver Susanne Berg, STIL, på Twitter.

”Nu återstår att se om det verkligen blir bättre”, twittrar FUB:s ordförande Thomas Jansson.

Pelle Kölhed i Handikappförbunden twittrar: ”Återstår att se vad denna kovändning kommer att innebära. Det väcker förhoppningar. Men – det krävs en omfattande rättsöversikt och analys!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *