Åsa Regnérs utredare vill begränsa anhörigassistans

Socialdepartementets utredare Stig Svensson vill begränsa möjligheterna för anhöriga att jobba som assistenter.

– Ett antal personer har råkat fruktansvärt illa ut på grund av anhörigassistans och därför föreslår jag begränsningar för att skydda brukarna, säger Stig Svensson.

Han vill dels ha ett tak som innebär att anhöriga inte kan ge mer än maximalt 50 timmar i veckan.

Vidare vill han begränsa anhörigassistans till maximalt 50 procent av totalt beviljad tid. En brukare som har totalt 50 timmar assistans i veckan ska alltså kunna ha anhöriga som assistenter under högst 25 timmar.

Tanken är att begränsningen ska vara generell och gälla oavsett ålder på brukaren, men Stig Svensson reserverar sig för att hans förslag ännu inte är helt klart när det gäller barn i förskoleåldern.

Det var i april som Åsa Regnér, minister med ansvar för LSS, gav Stig Svensson uppdraget att göra en ”översyn av assistansersättningens utveckling”.

Om några veckor, i januari 2018 blir översynen klar och då även ett antal förslag på åtgärder.

Vill ge Försäkringskassan stora kontrollmöjligheter

En viktig del av översynen har gällt marknaden för privata företag som anordnare av assistans.

Och här kommer Stig Svensson med ett av sina mest genomgripande förslag till förändring. En lagändring som ger Försäkringskassan stor makt att granska hur anordnarna hanterar pengarna.

– Idag har Försäkringskassans inga som helst möjligheter att kontrollera assistansanordnarna. Lagen reglerar bara förhållandet mellan Försäkringskassan och brukaren. Det vill vi ändra på, säger Stig Svensson.

Han vill ge Försäkringskassan de nya kontrollmöjligheterna snarast – och inte invänta den större, gemensamma kontrollagstiftning som en annan statlig utredning förespråkat.

– Vi tycker det är onödigt att vänta. Redan nu kan man föra in stora delar av Skatteverkets kontrollagstiftning i socialförsäkringsbalken och få kontrollmöjligheter den vägen. Det handlar om mycket pengar, och att vänta på en gemensam kontrollagstiftning kan ta lång tid, säger Svensson.

Om dagens bristande kontroll är så allvarlig, varför har det dröjt ända till nu att komma med förslag om skärpning?

– När LSS infördes 1994 fanns det inte på kartan att folk skulle lura välfärdssystemen, att det fuskades var något man inte fick prata om! Men med så stora belopp som 1,7 miljoner kronor per brukare i genomsnitt blir systemet förstås intressant ur ett kriminellt perspektiv. Det är annorlunda med andra välfärdssystem, som föräldrapenningen, där blir det inte så stora summor per person.

– Man har alltså varit rätt så naiv, men det har förändrats under senare år.

Stig Svensson säger sig vara förundrad över att vare sig myndigheter eller departement inte följt upp utvecklingen på assistansmarknaden bättre.

– Det är stora pengar så man borde ha skaffat sig mer löpande information. Det är också en kvasi-marknad som skiljer sig från andra marknader genom att brukaren köper assistans för skattemedel, inte för egna pengar. På en vanlig marknad är det du och jag som köper med egna pengar.

Inte osannolikt att 7 procent var medvetet fusk

Han menar vidare att assistansmarknaden var ”vilda västern” under åren 1994–2011. Han försvarar de rapporter som talat om att kostnaderna för fusk och felaktigheter har uppgått till skyhöga belopp.

– Det är inte helt osannolikt att sju procent av assistansen var medvetet fusk när FUT-delegationen 2007 gjorde sin uppskattning, säger Stig Svensson.

– Idag är fusket lägre, men vi har inte haft möjlighet att göra någon egen utredning av detta och kan inte säga någon siffra.

”7-procentfusket” har Stig Svensson inte heller haft möjlighet att göra någon egen utredning kring – och rapporten från 2007 har alltså fått mycket hård kritik. Men Stig Svensson menar ändå att sju procent är en realistisk siffra, eftersom assistansmarknaden varit ”en kvasimarknad utan tillståndsplikt och utan kontroll”.

– De forskare i Lund som kritiserat metoden expert elicitation som kom fram sju procent föreslog att man skulle göra ett statistiskt obundet slumpmässigt urval för att se hur omfattande fusket var, men inte ens då kan man vara säker på att få fram sanningen. Det finns inget lackmuspapper som visar fusket. Det är inte säkert att man hittar fusk ens på de företag som fuskar.

Vi föreslår att Försäkringskassan får granska hur pengarna används hos alla anordnare

För att kunna stoppa fusket menar Stig Svensson att Försäkringskassan måste få direkt möjligheter att kontrollera assistansanordnare, något som idag saknas.

– Lagen reglerar bara förhållandet mellan Försäkringskassan och brukaren, och det finns ingen möjlighet att agera mot tredje part, assistansanordnaren. Om brukaren själv är arbetsgivare kan Försäkringskassan kräva in alla underlag. Där har man fulla kontrollbefogenheter, men för övriga anordnare har man inga befogenheter. Vi föreslår att detta likställs, så att Försäkringskassan får granska hur pengarna används hos alla anordnare.

Han anser att det inte räcker att Skatteverket kan göra revisioner, eftersom Skatteverket gör andra prioriteringar och bedömningar.

– Om Skatteverket upptäcker att en anordnare har köpt semesterresor till en familj som omkostnader klassas det som privata uttag och lönebeskattas. Det tycker vi är felaktigt. Det rätta är att pengarna återbetalas till staten så att de kan användas till assistans. Därför är det bättre att Försäkringskassan gör utredningen. En sådan lagstiftning vill vi införa.

Andelen företag som får tillstånd har i år gått ned kraftigt och är nu endast 13 procent

Även om förslaget om kontroll av assistansanordnare kommer först nu – ett decennium efter de första larmrapporterna – menar Stig Svensson att fusket idag är mycket lägre.

En milstolpe för att stävja fusk är den tillståndsplikt som år 2011 infördes för assistansanordnare.

Ytterligare ett tecken som tyder på minskad risk för fusk är att det blivit allt svårare att få tillstånd beviljat.

– Andelen företag som får tillstånd har i år gått ned kraftigt och är nu endast 13 procent, vilket innebär att vi har en mycket hög avslagsprocent. En förklaring till att allt färre har fått tillstånd är att IVO har fått ökade anslag för att förbättra kontrollen, och ändrade rutiner sedan i våras.

– IVO har även utöka tillsynen av anordnarna. Det har gått för kort tid för att se den verkliga effekten, men redan tidigare återkallades 13 procent av tillstånden varje år. Den siffran är dubbelt så hög som för andra verksamheter, säger Stig Svensson.

Det blir inget om ändrad assistansersättning i vår utredning

Under Stig Svenssons utredning har många genomgripande förslag varit uppe till diskussion.

Det har exempelvis ryktats om en förändring av assistansersättningen så att staten skulle bevilja men kommunerna besluta om vem som ska få vara utförare.

– Vi har haft många bollar i luften. Vi har också haft det motsatta förslaget att lägga allt på staten. Men med den tid vi haft till förfogande har vi inte haft möjlighet att utreda detta närmare. Det har heller inte ingått i vårt uppdrag. Därför kommer inget av det kommer att stå i vår utredning, säger Stig Svensson.

Fortfarande återstår en hel del arbete innan utredningen är klar.

– Det var planerat  att vara klart den 15 januari men troligen fördröjs det till den sista januari, säger Stig Svensson.

Läs mer

Fler artiklar om anhörigassistans

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.