Utredare vill göra det enklare att få arbetshjälpmedel

Det ska bli enklare att få arbetshjälpmedel genom att Arbetsförmedlingen får ett helhetsansvar. Försäkringsskyddet för personer som har lönestöd ska förbättras.
Det föreslår Cristina Husmark Pehrsson, särskild utredare, som idag överlämnade FunkA-utredningens slutbetänkande till regeringen.

LÄS ÄVEN: Hur får man bidrag till arbetshjälpmedel?

– Med mina förslag kan alla garanteras ett likvärdigt försäkringsskydd och cirka 5000 fler arbetstillfällen möjliggörs när små arbetsgivare avlastas administrativa krav, säger Cristina Husmark Pehrsson.

– Förslagen innebär att vi närmar oss en arbetsmarknad där villkoren är lika för alla, anser utredaren som tidigare presenterat andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder för personer med funktionsnedsättning.
De tidigare förslagen presenterades i maj 2012 i delbetänkandet Sänkta trösklar – högt i tak (SOU 2012:31).

Det nya betänkandet som överlämnades till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström idag heter ”Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor”.

Så här sammanfattar utredaren förslagen som kan börja gälla i januari 2014:

Staten tar ansvaret för försäkringsskyddet för anställda med lönebidrag, utvecklings- eller trygghetsanställning om arbetsgivaren saknar kollektivavtalsenliga försäkringar.

Arbetsskade- och livförsäkring garanteras på samma sätt som för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd.

Kammarkollegiet gör avsättningar till kompletterande ålderspensionsförsäkring för dem som saknar avtalsenliga förmåner.

Försäkringskassans ansvar för bidrag till arbetshjälpmedel för dem som har en anställning förs över till Arbetsförmedlingen.

Stöd till arbetshjälpmedel uppgår även fortsättningsvis till högst 100 000 kronor per år vardera för den anställde och arbetsgivaren.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och anpassningar tydliggörs i reglerna om stöd till arbetshjälpmedel.