Utredaren: Högst olämpligt att sänka assistansersättningen

Utredaren Agneta Rönn ger indirekt sina kritiker rätt om assistansersättningen:
– Det vore högst olämpligt att sänka timschablonen med 20 kronor över en natt, säger hon idag om kostnadsberäkningarna i den egna utredningen om assistansersättning.

Utredningen om assistansersättning, Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet, blev klar i februari.

Utredningen fick omedelbart kritik och på tisdagsmorgone ifrågasattes den ännu en gång vid en debatt hos Assistansanordnarna.

Bland kritikerna fanns Cecilia Blanck, från brukarorganisationen JAG, som hävdade att en sänkning skulle få förödande konsekvenser för personer som har assistans.

Hon kritiserade även att utredningen har missat de extra lönetimmar som krävs, utöver rena assistanstimmar, för att klara utbildning och liknande. Kostnader som hon bedömer motsvarar mellan 6 och 10 kronor per assistanstimme.

 

Foto
Cecilia Blanck, JAG, var mycket kritisk till kostnadsberäkningar i Agneta Rönns utredning.

 

Utredaren Agneta Rönn försvarade sin utredning genom att flera gånger hänvisa till bristande underlag för kostnadsberäkningar.
Hon återkom också flera gånger till att utredningen INTE har föreslagit någon sänkning av assistansersättningen.

– Jag blir lite arg när alla påstår att vi föreslår en sänkning. Det har vi inte gjort. Det är en politisk fråga, sa Agneta Rönn.

Inte desto mindre lyfter utredning fram en beräkning som uppges visa att schablonersättningen ökat med cirka 20 kronor mer än kostnaderna sedan 2009.

Schablonersättningen är för närvarande 280 kronor per timme, men borde alltså vara 20 kronor lägre enligt utredningens beräkning.

Cecilia Blanck är mycket kritisk till beräkningen i utredningen. Inte minst med tanke på de brukare som har förhöjd assistansersättning på grund av omfattande assistansbehov.
Dessa brukare kan drabbas extra hårt om politikerna skulle välja att sänka ersättningen som en följd av utredningens beräkningar.

– För de grupper som har förhöjt belopp finns ingen luft i assistansersättningen, där förekommer inga övervinster och det vore fullkomligt orimligt att sänka den ersättningen. Utredningens beräkningar är ett hån mot alla som behöver kvalificerad assistans, sa Cecilia Blanck.

Angeta Rönn medgav att utredningen inte hade rett ut alla frågetecken kring kostnaderna för assistans.

– Det har varit ett väldigt svårt uppdrag och vi har kämpat hårt. Men jag är ganska nöjd utifrån den tid och de förutsättningar vi har haft, sa hon.

 

Foto
Debatten hos Assistansanordnarna samlade både riksdagsledamöter och många företrädare för funktionshinderorganisationer.

 

Oavsett om beräkning av ”rätt” assistansersättning stämmer eller inte skulle en eventuell sänkning troligen resultera i lägre löner till assistenter.

Enligt Cecilia Blanck på JAG skulle det kunna handla om en lönesänkning från 125 kronor per timme idag till kanske 115 kronor.

– Vi skulle inte kunna behålla de mer erfarna assistenterna. Det skulle bli svårt och dyrt att rekrytera nya och i många fall skulle det blir väldigt svårt att hitta bra assistenter, sa Cecilia Blanck.