Utredning: LSS-boende får inte vara dyrare

Nej, den som bor i en LSS-bostad ska inte behöva betala mer för sin bostad än andra människor. Det slås fast i utredningen ”Boende på (o)lika villkor” som presenteras i morgon den 23 mars.

”Stoppa merkostnaderna”

Det var för snart ett år sedan som socialminister Lena Hallengren tillsatte utredningen. Det uttalade syftet var redan då att den enskilde inte ska drabbas av extra kostnader på grund av funktionsnedsättning.

Och i morgon tisdag väntas utredaren Carina Sammeli presentera förslag som rättar till problemen med höga boendekostnader för personer som har LSS-bostad.

Fler än 28 000 har LSS-boende

Under 2018 hade 28 246 personer insatsen bostad med särskild service för vuxna, varav 11 802 var kvinnor och 16 444 män. Det handlar om gruppbostäder och servicebostäder.

Många av dessa personer har idag höga kostnader för sitt boende, och i kombination med låg inkomst blir det ofta omöjligt att få privatekonomin att gå ihop.

Fattigdomen har växt

Boendekostnaderna är en av förklaringarna till att personer med LSS-insatser har halkat efter i den ekonomiska utvecklingen och relativt sett blivit allt fattigare.

Så här skrev regeringen i direktiven till utredningen:

Typfallsberäkningar visar att inkomsterna i dessa hushåll ofta inte täcker utgifterna. En vanlig hyresnivå för ett sådant LSS-boende år 2014 var ca 8 000 kronor för ett rum och kokvrå. Den genomsnittliga disponibla in-komsten för personkrets 1 (personer med intellektuell funktionsnedsättning) med LSS-boende var samma år ca 10 000 kronor per månad. Skäliga levnadskostnader uppskattades av Konsumentverket till ca 6 650 kronor per månad. Det innebär att den enskilde går 4 650 kronor minus per månad.

Vad säger utredningen?

Hur långt utredningens förslag räcker för att rätta till denna ekonomiska orättvisa får vi veta på tisdagsmorgonen.

Utredningens betänkande heter Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (SOU 2021:14) och kommer att finnas på regeringens webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *