Utsatta elever drabbas när staten tvingar folkhögskolor dra ned

Statens minskade anslag till folkhögskolor slår nu allt hårdare mot elever med funktionsnedsättningar. Skolor tvingas banta och därmed ökar risken för utanförskap och ohälsa för mycket utsatta grupper.

500 miljoner behövs

Nu måste regeringen byta politik, och snarast satsa 500 miljoner kronor på folkhögskolorna. Det kräver folkhögskolor och funktionsrättsförbund i en debattartikel idag.

LÄS ÄVEN: Minskade anslag drabbar elever med IF

”Folkhögskolan passar många deltagare med funktionsnedsättning väl. Här kan man studera i ett lite lugnare tempo, utifrån sina olika förutsättningar och det finns ofta möjlighet till internatboende, vilket ofta är positivt för studieresultat, självkänsla och gemenskap. En plats på folkhögskola kan innebära skillnaden mellan att fastna i ett permanent utanförskap eller att känna sig delaktig i samhället och komma vidare i sysselsättning”, heter det i debattartikeln.

En av få utbildningsvägar för elever med IF

Debattartiken lyfter fram att folkhögskolan är en av få vägar till utbildning efter gymnasiesärskolan, för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Detta är särskilt viktigt sedan det i många kommuner har blivit allt svårare att få tillgång till Komvux som särskild utbildning.

Vidare skriver man att ”en annan grupp med ökande behov av folkhögskoleutbildning är personer med dyslexi samt med medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som språkstörning/DLD, autism, adhd/add, Tourettes. Dessa deltagare saknar ofta fullständiga betyg eller har sämre betyg än vad de skulle haft med lämpligt stöd i grundskolan och gymnasiet. Många i denna grupp har dessutom långvarig skolfrånvaro, ofta på grund av bristande kunskap, stöd och anpassningar i skolan.”

De har skrivit debattartikeln

Debattartikeln har undertecknats av Berit Robrandt Ahlberg, ordförande Afasiförbundet/Talknuten, Camilla Rosenberg, förbundsordförande Autism Sverige, Annica Wallenborg, verksamhetschef OFI, Offentligägda Folkhögskolors Intresseorganisation, Anki Sandberg, förbundsordförande Riksförbundet Attention, Christina Heilborn, förbundssekreterare Riksförbundet FUB, Johan Klinthammar, förbundsordförande RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar samt Olle Westberg, generalsekreterare RIO Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *