Vaccinerade med Downs syndrom får vänta på tredje dos, trots störst risk för covid-19

Vuxna vaccinerade med Downs syndrom har 12 gånger högre risk för att bli sjuka och dö i covid-19 jämfört med andra vuxna vaccinerade. Det rapporterar forskare vid universitetet i Edinburgh.

FUB och Downföreningen kräver ändrad prioritering

Uppdatering 30 september: Idag har Riksförbundet FUB och Svenska downföreningen skrivit till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen med krav på ändrad prioritering för tredje dosen vaccin. ”Vuxna med Downs syndrom måste vara med i den första gruppen som får en tredje dos vaccin mot covid-19.”

Vem får tredje dos av vaccin, och när?

Folkhälsomyndigheten i Sverige prioriterar dock endast äldre personer för en tredje dos vaccin (påfyllnadsdos), däribland personer på särskild boende för äldre.

Folkhälsomyndigheten uppger att man följer vaccinationernas effekt i olika grupper, och kan komma att fatta beslut om extrados till personer i fler grupper längre fram. ”Det är rimligt att nu börja ge extra skydd till de äldsta och sköraste som dels vaccinerades först, dels har ett något sämre immunsvar vid vaccination”, sa Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, i ett uttalande på tisdagen.

Högsta risken av av alla riskgrupper

Enligt den nya forskningen från England har vaccinerade personer med Downs syndrom som grupp den högsta risken för att bli allvarligt sjuka. Även andra grupper har förhöjd risk, däribland de som genomgått njurtransplantation.

Studien omfattar nästan 7 miljoner vaccinerade vuxna över hela Storbritannien och resultaten redovisas på webbplatsen bjm.com

En liten grupp människor

“Vår jättestudie av vaccinerade visar att en liten grupp människor fortsatt har hög risk för att dö i covid-19”, säger en av forskarna bakom studien, Aziz Sheikh, University of Edinburgh, till Disability Scoop.

Aziz Sheikh anser att studien kan används för att identifiera vilka personer som har störst nytta av en tredje dos vaccin som kan förbättra skyddet.

Kritik mot Folkhälsomyndigheten

I Sverige har Folkhälsomyndigheten tidigare fått hård kritik för att vuxna med Downs syndrom inte prioriterats tillräckligt högt för vaccinering mot covid-19. Kritiken baserades på att forskare rapporterat en fyrdubbelt förhöjd risk för svår covid-19 för vuxna med Downs syndrom som ännu inte fått vaccin.

Frågan är nu om Folkhälsomyndigheten kommer att ta större hänsyn till forskarnas rapporter vid planering av nya vaccinationer.

På Folkhälsomyndigetens webbplats finns sedan slutet av augusti 2021 information om vilka grupper som just nu är aktuella för en tredje dos vaccin. I skrivandets stund där ännu ingen information om personer med Downs syndrom.

FUB kräver stopp för ovaccinerad personal

Samtidigt kräver Riksförbundet FUB i ett uttalande att ovaccinerad personal inte tillåts arbeta inom LSS-verksamheter. Christina Heilborn, FUB:s förbundssekreterare, anser att personal som vägrar att vaccinera sig ska omplaceras.

– Vi vet att vuxna med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning har en högre risk för att bli allvarligt sjuka och att dö i covid-19, säger Heilborn.

Ett liknande uttalande om krav på vaccinering av personal inom vård och omsorg har gjorts av SMER, Statens medicinsk-etiska råd.

Mer om dessa frågor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *