Vad är ett nätverk?

”Du kan också välja att annonsera i den lokala pressen eller att skicka in en insändare för att få tag på föräldrar i samma situation.”

Vad är ett nätverk?
Enligt Nationalencyklopedin är en nätverksorganisation ”en decentraliserad organisation som hålls ihop av olika relationer och kontakter, ofta utan att ha något egentligt centrum”. Ett nätverk är ett uppbyggt kontaktnät med människor som har samma mål och problemställning. Man träffas antingen för att tillsammans arbeta för ett gemensamt mål eller för att bara utbyta erfarenheter med varandra.

Nätverk bygger föräldrar hela tiden omedvetet när de får ett barn med funktionshinder. Man brukar tala om det privata nätverket, det professionella nätverket och barnets eget nätverk. Som tidigare nämnts upplever många föräldrar att vänskapskretsen, alltså det privata nätverket, krymper när man får ett barn med särskilda behov. Däremot ökar det professionella nätverket, genom till exempel viktiga vård- och skolkontakter.

1996 gav HSO, Handikappförbundens samarbetsorganisation, ut studiematerialet ”Inifrån och ut” som behandlade handikappföreningarnas inflytande- och påverkansarbete. Där togs nätverksarbetet upp som ett sätt att föda och förvalta olika initiativ. HSO menade att nätverksarbetet kan sträcka sig över olika organisationer och därmed locka människor att improvisera och samarbeta.

Vad är skillnaden mellan nätverk och organisationer/föreningar?
Enligt Svenska Akademins ordlista är en förening en sammanslutning eller en grupp av personer som vill tillvarata, hävda och utöva vissa gemensamma intressen eller en gemensam verksamhet. En förening eller en organisation är en juridisk person och måste styras av en styrelse.

Nätverket skiljer sig från föreningar genom att det inte styrs av en styrelse. Nätverket fungerar mer som ett löst samarbete mellan olika människor.

Hur starta ett nätverk?
Kontakta personer inom vården och skolan som möter de föräldrar som du vill ha kontakt med. Föräldrar till barn med samma diagnoser har ofta samma kontaktpersoner inom det professionella. Sätt upp lappar där föräldrar rör sig och efterfråga intresse för ett nätverk föräldrar emellan.

Du kan också välja att annonsera i den lokala pressen eller att skicka in en insändare för att få tag på föräldrar i samma situation. När du samlat en grupp människor som är intresserade av att starta ett nätverk, bokar du in ett första möte.

Var träffas man?
Kommunerna är in­te skyldiga att hålla föreningar och grup­per med bra lokaler. Men ofta erbjuder kommunen en bra lokal kostnadsfritt. I varje kommun finns en enhet eller nämnd som arbetar med bidrag och lokaler för före­ningar och grupper, kontakta dem. Det kan även gå att få tag på lokaler på landstingens sjukhus, hos Svens­ka kyrkan eller på barnens skola. Fråga runt och ta reda på vad som skulle passa er bäst. Ni kan säkerligen hitta en lokal som ni kan låna gratis.

Vad ni vill göra av ert nätverk är upp till er. Kanske vill ni prata, arbeta för gemensamma mål eller bara ger er ut och roa er. Ett familjenätverk kanske möts en gång i månaden för att till exempel bada eller spela bowling. Allt är möjligt och det är ni som bestämmer!

Behövs kunskaper i ekonomi och juridik?
Nej. Ett nätverk behöver inte organisera sig och starta en styrelse. Ert nätverk blir privat och ni som deltagare kan göra precis vad ni vill med nätverket.

Var finns bra nätverk?
Kontakta din förening eller organisation och fråga vilka nätverk inom ditt intresseområde som de känner till (kontaktuppgifter till många organisationer hittar du på HSO:s hemsida www.hso.se). Kanske organiserar din förening egna nätverk. Prata även med dina vårdkontakter och skolkontakter. Det kan finnas många bra nätverk som du inte känner till.