Fakta

Vad är LSS-boende?


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Det är viktigt att bostaden finns i en miljö som ger de boende förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet

Interiör från gruppbostad enligt LSS. Foto: Linnea Bengtsson.

Interiör från gruppbostad enligt LSS. Foto: Linnea Bengtsson.

 

Vad innebär boende enligt LSS? I lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, ingår bestämmelser om boende för personer med funktionsnedsättningar.

En av LSS-insatserna är bostad med särskild service för vuxna. Sådant boende kan vara utformat som gruppbostad eller servicebostad. Båda dessa former har fast bemanning.

Varför är hemmet så viktigt för personer med LSS?

”Många personer med omfattande funktionshinder tillbringar en stor del av sin dag i det egna hemmet. Därför är bostaden många gånger ännu mer betydelsefull för personer med funktionsnedsättning än för den som inte har funktionsnedsättning”, betonar Socialstyrelsen i en publikation om LSS-boende för vuxna.

Det är viktigt att boendeformerna inte upplevs som en institution utan som den enskildes eget hem.

Vad betyder hemmet för jämlikhet och delaktighet?

”Verksamheten enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.”

”Därför är det också viktigt att bostaden inrättas i en miljö som ger de boende förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet”, skriver Socialstyrelsen i publikationen.

Hur många personer kan bo i en gruppbostad?

Socialstyrelsen betonar också att endast tre till fem personer bör bo i en gruppbostad. ”Ytterligare någon boende bör kunna accepteras men endast under förutsättning att samtliga personer som bor i gruppbostaden tillförsäkras goda levnadsvillkor”.

Hur många vuxna svenskar har LSS-boende?

Antalet vuxna med LSS-boende har ökat varje år under 2010-talet, från 23 400 vuxna år 2010 till 28 700 är 2019. Fördelningen mellan könen var 11 912 kvinnor och 16 774 män under 2019.

LSS-boende är den näst vanligaste insatsen enligt LSS. Bara daglig verksamhet är större, och omfattar drygt 38 000 personer.

Ladda hem Socialstyrelsens pdf ”Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS”

Var finns mer information om LSS-boende?

Lär dig mer om LSS-boende i LSS-skolans lektion 5 om boende.

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för STIL
 • Annons för Mini Crosser X
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass
 • Annons för JAG
 • Annons för Tidvis
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *