Vad är LSS-boende?

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

Vad innebär boende enligt LSS? I lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, ingår bestämmelser om boende för personer med funktionsnedsättningar.

En av LSS-insatserna är bostad med särskild service för vuxna. Sådant boende kan vara utformat som gruppbostad eller servicebostad. Båda dessa former har fast bemanning.

Varför är hemmet så viktigt för personer med LSS?

”Många personer med omfattande funktionshinder tillbringar en stor del av sin dag i det egna hemmet. Därför är bostaden många gånger ännu mer betydelsefull för personer med funktionsnedsättning än för den som inte har funktionsnedsättning”, betonar Socialstyrelsen i en publikation om LSS-boende för vuxna.

Annons

Det är viktigt att boendeformerna inte upplevs som en institution utan som den enskildes eget hem.

Vad betyder hemmet för jämlikhet och delaktighet?

”Verksamheten enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.”

”Därför är det också viktigt att bostaden inrättas i en miljö som ger de boende förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet”, skriver Socialstyrelsen i publikationen.

Annons

Hur många personer kan bo i en gruppbostad?

Socialstyrelsen betonar också att endast tre till fem personer bör bo i en gruppbostad. ”Ytterligare någon boende bör kunna accepteras men endast under förutsättning att samtliga personer som bor i gruppbostaden tillförsäkras goda levnadsvillkor”.

Hur många vuxna svenskar har LSS-boende?

Antalet vuxna med LSS-boende har ökat varje år under 2010-talet, från 23 400 vuxna år 2010 till 28 700 är 2019. Fördelningen mellan könen var 11 912 kvinnor och 16 774 män under 2019.

LSS-boende är den näst vanligaste insatsen enligt LSS. Bara daglig verksamhet är större, och omfattar drygt 38 000 personer.

Annons

Ladda hem Socialstyrelsens pdf ”Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS”

Var finns mer information om LSS-boende?

Lär dig mer om LSS-boende i LSS-skolans lektion 5 om boende.

Annons

Artikeln publicerades 2020-08-22