Vad får funktionshinder kosta?

utgifter-fhinder-bnp-europa700.jpg

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Humana

Hur stora resurser satsar Europas länder på funktionshinderfrågor i förhållande till BNP? Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, tog upp detta i Rapport 2012:18, Utfall av beslut om statlig assistansersättning.

Det visade sig att Sverige och Danmark toppar listan över utgifter för funktionshinder i förhålllande till respektive lands bruttonationalprodukt.

Sverige är dock på väg nedåt i listan. Utgifternas andel av Sveriges BNP har stadigt minskat sedan 2005 medan många andra länder i Europa har noterat en ökning. För alla länder utom Portugal och Sverige ökar andelen till viss del år 2009.

Skillnaderna är stora mellan länderna. Danmark satsar nästan 5 procent av BNP på funktionshinderfrågor, Irland drygt en procent. Sverige hade minskat från cirka 4,6 procent år 2005 till 4,2 procent 2009.

 

Publicerad:
2013-01-02

Av: Redaktionen

Nyckelord:
politik, statistik


ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark