Vad tänker KD om försämringarna i nya budgeten?

Som Elisabeth Wallenius konstaterar, i Funktionsrätt Sveriges pressmeddelande 14 december, så innebär den nya budgeten från KD-M inte förbättringar, utan ytterligare försämringar för FUB:s medlemmar med funktionsnedsättningar.

De ”viljeyttringar” som återigen upprepas om lagändringar och stöd som inte syns i budgetens siffror får vi, av erfarenhet, ta som löften utan värde! KD är ju den svaga parten.

Inget positivt syns i siffrorna som ska finansiera förbättringar av LSS-gruppen usla ekonomi. LSS har som kvalitetsmål ”goda levnadsvillkor”, vilket inte är möjligt om man är fattig. Har KD, som i valrörelsen varit tydliga med att ”vi vill försvara LSS”, lagt sig platt i förhandlingarna?

Jag kan konstatera att gränsen för existensminimum i socialförsäkringen för år 2018 är satt till 5634 kronor kvar till övriga utgifter när nettohyran (bruttohyra minus bostadstillägg) är betald. Beloppet överensstämmer också med angivet förbehållsbelopp i socialtjänstlagen som för 2019 är 5900 kronor kvar till övriga utgifter.

Som Elisabeth Wallenius nämner finns inga diskuterade förbättringar i lägre skatt eller högre aktivitets- och sjukersättning i aktuell budget.

Behovet av ytterligare höjning av maximalt bostadstillägg för att matcha de ökande hyrorna i nyproducerade gruppbostäder saknas helt!

Jag tror inte många vet att vid maximal aktivitet- och sjukersättning har våra medlemmar idag en inkomst efter skatt på cirka 7400 kronor i månaden. Maximalt bostadstillägg är 5200 kronor per månad. Hyror för gruppbostad i tätorter är nu från 7000 till 9000 kronor i månaden (högre hyror förekommer).

För er som nu räknar upptäcker ni att i snitt återstår omkring 4600 kronor kvar efter nettohyra, vilket är klart under existensminimum ovan. Återstår egentligen bara att söka försörjningsstöd/socialhjälp, för överskådlig framtid.

Observera då att SoL anger skälig levnadsnivå och inte som LSS goda levnadsvillkor, vilket gör att existensminimum är för lågt i LSS. Det saknas således ytterligare pengar.

Anhöriga måste betala

En av orsakerna till underskottet är de accelererande hyrorna i nyproduktion. En annan stor orsak är att justeringen av aktivitets- och sjukersättningen inte följt med i övriga medborgares inkomstutveckling.

På 10 år har sjukersättningen bara ökat med drygt 1 procent per år, medan löneutvecklingen varit 3 procent om året. Hyrorna för nyproduktion har ökat med i snitt 9 procent per år och den andra stora kostnaden för vår LSS-grupp, matkostnad, har ökat med drygt 2 procent per år.

Idag betalar anhöriga ofta underskottet som uppstår, för att deras anhörig ska slippa socialbidrag. Men om anhöriga inte finns eller inte kan betala, för att man på grund av ”föräldraansvar” för sitt barn med funktionsnedsättning inte kunnat jobba upp sin pension, så överskjuts dessa kostnader liksom nekad assistansersättning på kommunerna. Några kommuner har valt hyressubventioner, som med maxhyra eller Kommunalt bostadstillägg, då systemet med försörjningsstöd är krångligt och inte byggt för långtidsersättning.

Inte bara Funktionsrätt Sverige och FUB borde protestera, utan även SKL som drabbas av stora kostnader som staten skjuter över, för att finansiera skattelättnader för de som inte behöver!

Vad tänker ni i KD om detta? Var löftet om att försvara LSS bara tomt?


Pia Steensland (KD) svarar på Harald Strand i en debattreplik:
”Det är vi som är pådrivande för förbättringar inom LSS”