Välj bland 9 nationella program

Gymnasiesärskolan i Sverige är frivillig utbildning för elever med utvecklingsstörning. Den omfattar 2 500 poäng. Den garanterade undervisningstiden är 3 600 timmar fördelade på fyra år.

Det finns nio nationella program att välja mellan. Alla programmen är yrkesinriktade. När man väljer program är det viktigt att tänka på vad som intresserar dig.

 

Det finns nio gemensamma ämnen som man läser på alla gymnasiesärskolans program.

• Engelska
• Estetisk verksamhet
• Historia
• Idrott och hälsa
• Matematik
• Naturkunskap
• Religionskunskap
• Samhällskunskap
• Svenska eller svenska som andraspråk

Dessutom finns programgemen­samma ämnen, programfördjupning och ett individuellt val.

 

ARBETSFÖRLAGT LÄRANDE (APL)

Alla nationella program ska innehålla apl under 22 veckor sammanlagt. Det kan vara på en eller flera olika arbetsplatser vid olika tillfällen som ligger utanför skolan.

Eleven ska få utveckla sina kunskaper inom ett yrke och också bidra till att förstå yrkeskulturen.

LÄS VISSA ÄMNEN ENLIGT VANLIGA GYMNASIESKOLAN

Det finns möjlighet att läsa vissa ämnen enligt vanlig gymnasieläroplan för en elev mottagen i gymnasiesärskola. Rektorn gör tillsammans med eleven, föräldrar och mentor en bedömning för förutsättningarna.

Exempel på ämnen som vissa elever läser enligt vanliga skolplanen är bild, slöjd och gymnastik. Då får eleven betyg enligt den kursplanen. Om eleven har förutsättningar ska eleven få möjlighet till detta.

 

ADMINISTRATION, HANDEL OCH VARUHANTERING

Här kan man lära sig sådant som är användbart när man ska arbeta på kontor eller på en affär till exempel.

PROGRAMMET FÖR ESTETISKA VERKSAMHETER

Här kan man lära sig att uttrycka sig med bild, musik, dans och teater. Det är användbart när man ska arbeta med mediaproduktion till exempel.

PROGRAMMET FÖR FASTIGHET, ANLÄGGNING OCH BYGGNATION

Här kan man lära sig sådant som är användbart när man ska arbeta med skötsel av fastigheter till exempel.

PROGRAMMET FÖR FORDONSVÅRD OCH GODSHANTERING

Här kan man lära sig sådant som är användbart när man ska ta hand om bilar och byta däck till exempel.

PROGRAMMET FÖR HANTVERK OCH PRODUKTION

Här kan man lära sig sådant som kan användas när man ska arbeta inom produktion i olika material eller på en fabrik till exempel.

PROGRAMMET FÖR HOTELL, RESTAURANG OCH BAGERI

Här kan man lära sig sådant som är användbart när man ska arbeta i storkök eller andra serviceyrken som i reception på ett hotell.

PROGRAMMET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG.

Här kan man lära sig sådant som användbart när man ska arbeta med människor i olika åldrar som på äldreomsorg eller förskola.

PROGRAMMET FÖR SAMHÄLLE, NATUR OCH SPRÅK.

Här kan man lära sig sådant som är användbart i många olika arbeten. Man lär sig om världen och kan lära sig språk som inte är engelska eller svenska.

PROGRAMMET FÖR SKOG, MARK OCH DJUR.

Här lär man sig sådant som kan vara bra när man ska arbeta med djur på en lantgård eller med att ta hand om skog och mark till exempel.

 

 

… eller gå
individuella programmet

Utöver de nio nationella programmen finns även individuella program. Där utgår man från elevens behov och förutsättningar. inom något av sex olika ämnesområden.

Utbildningarna blir därför olika för olika elever. Individuella program är 3 600 timmar fördelade på fyra år, och eleven kan även ha praktik om rektorn bedömer att det är bra för eleven.

ESTETISK VERKSAMHET
Där man kan lära sig sjunga och måla.

HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP
Där man kan lära sig vardagliga saker.

IDROTT OCH HÄLSA
Där man får röra sig på olika sätt.

NATUR OCH MILJÖ
Där får man lära sig räkna och lära sig om naturen.

INDIVID OCH SAMHÄLLE
Där man får lära sig hur samhället fungerar.

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION
Där får man lära sig att uttrycka sig och berätta.