Annons för LSS-skolan

 

Annons för LSS-siolan

 

Annons för LSS-skolan

Var finns debatten om trygga bostäder för alla?

Debattartikel av Jörgen Lundälv
Jörgen Lundälv.
Jörgen Lundälv.

Annonser

Annons för Igne.

Annonser

Annons för Etac

 

Annons för Humana
Annons för durewall.se
Annons för Igne.
Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Humana

Annons

Annons för Föräldrakraft

 

En flergenerationsdebatt om sociala frågor och socialpolitik behövs i Sverige. Inte bara i valrörelsen, utan för att vi tillsammans måste stärka det demokratiska samtalet och debatten i välfärdssamhället. Det skriver Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet i denna debattartikel.

Att man kan tänka sig en sådan kompakt tystnad och stiltje i de socialpolitiska frågorna ett halvår före valet är intressant ur flera perspektiv. Har vi medborgare blivit så lydigt uppfostrade att vi inte längre har några socialpolitiska frågor att ställa?

I dagarna har jag läst Ivar Lo-Johanssons bok ”Ålderdoms-Sverige”. Vi borde kunna ställa oss fler frågor om trygghet och säkerhet i bostadsmiljöer och tänka oss en debatt där alla ska kunna delta: unga, medelålders, äldre och de mest sköra och utsatta. Vad säger oss bostadsfrågorna och bostadsanpassningarna hemmavid? Är vi trygga och säkra hemma i bostaden?

Ivar Lo-Johansson var en pennfäktare – en debattör som tog upp de äldres perspektiv i samhället. Och idag lever vi i ett samhälle som har en befolkningsstruktur som är intressant. Vi blir allt äldre, nämligen.

Ivar Lo-Johansson skrev på 1950-talet: ”De gamla var lätta att skrämma upp därför att de som ’vårdobjekt’ av samhället lärts att lyssna till myndigheterna och att blint lyda dem, annars skulle de få svälta ihjäl” (s.158 i Ålderdoms-Sverige, 1952).

Jag söker ett samtal, en debatt och en dialog mellan generationer som lever i samhället. Samhället är ju vi. Vi är helt enkelt skyldiga varandra detta.

Inom ett forskningsprojekt har jag intervjuat människor från 8 generationer; från 1920-talet fram till våra dagar (Rapport: Generationer om skador och risker, 2018, Lundälv). Det handlar om människor med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar som upplever skador, risker och otrygghet i sina hem. Samtalen har handlat om ensamhet, otrygghet, olyckor i bostaden, trasiga hjälpmedel mm. Men inte bara bekymmer utan också glädje: idéer, kreativitet och inte minst värme. Hur ska fler människor få uppleva trygghet och säkerhet i bostaden? Är vi nöjda med socialpolitiken? Vilka är de viktigaste sociala frågorna vi måste debattera idag på samhällsnivå?

Ska vi satsa mer på bostadsanpassningar, trygghet, hjälpmedel, personlig assistans och se den åldrande människan i ögonen?

Människans rätt till säkerhet och trygghet i den egna bostaden är naturligtvis en viktig fråga om tillgänglighet och mänskliga rättigheter. Se där en socialpolitisk fråga!

Ska vi satsa mer på bostadsanpassningar, trygghet, hjälpmedel, personlig assistans och se den åldrande människan i ögonen? I så fall är det hög tid att börja debatten och involvera människor i alla generationer. Jag saknar generationsmätningar, generationsforskning och fler generationsdebatter.

Att kunna lära av varandras erfarenheter och kunskaper i och mellan generationerna borde kunna vara en oändlig oas också för socialpolitiken i ett land som Sverige. Därför behövs socialpolitiska samtal och debatter där alla generationer är delaktiga och har på lika villkor möjlighet att delta och kunna få göra sina röster hörda.

Inom socialt arbete har socialarbetarna kanske en av sina allra största utmaningar just här: att fånga tillståndet i välfärdssamhället och vara med och utveckla det demokratiska samtalet.

Jörgen Lundälv
Docent i socialt arbete, Göteborgs universitet

Annonser
Annons för durewall.se
Annons för Igne.
Annons för Etac

 

Annons för Humana

Nya kommentarer

En bra chef behöver inte vara otrevlig

Det är möjligt att Begler bara gjort vad regeringen har gett henne i uppdrag? Men det har skett på ett onödigt...

En ansvarig med koll!

Jag blir glad att någon ansvarig ändå ser hur dubbelt orättvist livet är för LSS-personer!

Jag hoppas att...

Följ oss

HejaOlika på sociala medier

           


Föräldrakraft på sociala medier

           

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se