Var fjärde förlorar kommunal assistans varje år | HejaOlika

Var fjärde förlorar kommunal assistans varje år

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för durewall.se

Att många brukare förlorar sin kommunala personliga assistans oroar Socialstyrelsen. Analyser visar att 23–27 procent av brukarna förlorar sin kommunala assistans varje år och de flesta får inga andra insatser.

Att många brukare förlorar sin kommunala personliga assistans oroar Socialstyrelsen. Analyser visar att 23–27 procent av brukarna förlorar sin kommunala assistans varje år och de flesta får inga andra insatser.

Drygt 900 personer förlorade sin kommunala assistans mellan åren 2011 och 2012.

En tiondel av dessa fick istället hemtjänst eller andra insatser enligt socialtjänstlagen. En fjärdedel fick insatser enligt LSS. De flesta (58 procent) fick dock inga nya insatser alls enligt socialtjänstlagen eller LSS.

Eftersom det kommer många nya beslut om upphörande av assistans kommer Socialstyrelsen att fortsätta följa utvecklingen inom personlig assistans enligt LSS.

”Socialstyrelsen har tidigare framhållit att exempelvis hemtjänsten och dess fokus på omsorg inte går att jämställa med personlig assistans, vars utformning har ett större fokus på delaktighet i samhällslivet än hemtjänst”, skriver Socialstyrelsen i en kritisk analys i lägesrapport 2014 för vården och socialtjänsten.

Under 2012 var det totalt 3900 personer som hade personlig assistans beslutad av kommunerna. I denna analys ingår inte assistans som beslutats av Försäkringskassan.

Publicerad:
2014-02-03

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Socialstyrelsen, assistans, lägesrapport, statistik


ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

Senaste nytt. Helt gratis.
Direkt till din mejlbox
en gång per vecka.

STÄNG
Skip to content