”Var tredje kommun har inte sökt bidrag till hab-ersättning – nu krävs skärpning”

Ungefär var tredje kommun har missat att söka pengar till förbättrad habiliteringsersättning inom daglig verksamhet. Av 350 miljoner kronor från staten återstår nästan 120 mkr.

– Alltför få har ansökt, säger en arg Lena Hallengren, minister med ansvar för funktionshinderfrågor.

Hon har själv reagerat starkt över att kommunerna varit så försiktiga med att hoppa på tåget – och vill nu se en skärpning.

Vi når henne på torsdagen i Hallengrens hemkommun Kalmar. Så första frågan är självklar:

Har Kalmar sökt bidraget?
– Det är mer än jag kollat upp, jag har bara fått den samlade bilden och den är att alltför får har sökt, säger Lena Hallengren.

Efter intervjun kollar vi med Socialstyrelsens rapportering – och nej, Kalmar har inte sökt trots att kommunen hade kunnat få 3,2 mkr i bidrag.

Av årets statliga anslag på 350 mkr återstår alltså cirka 120 mkr och de pengarna kommer nu att fördelas bland de kommuner som sökt. Dessa kommuner får alltså betydligt mer pengar än de räknat med.

Kunde regeringen ha gjort mer för att få kommunerna att söka?
– Det är något vi kanske borde titta närmare på, men socialstyrelsen har informerat om möjligheterna.

– Jag har inte kunskap om varför många kommuner inte har sökt. Kanske har man inte tänkt på det. Men jag tycker inte att detta duger. Habiliteringsersättningen är en otroligt viktig del av daglig verksamhet och betyder mycket för att man ska känna delaktighet i samhället.

– Vår ambition är att satsningen ska leda till att habiliteringsersättning införs i alla kommuner som inte redan har detta, och att ersättningen ska kunna höjas i alla andra kommuner.

Habiliteringsersättningen är ett sätt att skapa motivation hos deltagare inom LSS-insatsen dagliga verksamhet. Idag varierar hab-ersättningen kraftigt mellan kommunerna.

Mer än var tionde kommun har ingen hab-ersättning alls. I flertalet kommuner uppgår den till några tior per dag. En blygsam ersättning med tanke på att deltagarna samtidigt själva måste stå för både jobbresor och lunchkostnader.

Lena Hallengren har gett den pågående LSS-utredningen i uppdrag att se över habiliteringsersättning.

Betyder det att du vill lagstadga om att alla ska ha rätt till hab-ersättning?
– Man ska tolka det som det är viktigt att väga in detta i hela översynen av LSS, säger Lena Hallengren.

Hon säger vidare att hab-ersättningen är något som borde förbättras med tanke på att det ser så olika ut mellan kommunerna.

Flera kommuner, bland annat S-styrda Ludvika, har avstått från att söka bidraget, för att de är rädda att tvingas backa i framtiden, om det statliga stödet försvinner.

– Det här är inget ettårsbidrag, utan något som finns varje år tills det fattas andra beslut. En ny regering kan förstås ändra på detta, men utgångspunkten är att pengarna är permanenta, säger Hallengren.

– Jag tycker inte att man ska känna oro för att bidraget till hab-ersättningen kommer att försvinna. Andra anslag och stöd är mer beroende av politiska beslut. Men det är klart att andra partier har varit väldigt tydliga med att man vill sänka både bidrag och bidragstak.

Vad vill du då säga till S i Ludvika som röstade ned hab-ersättningen?
– Jag vill säga till ALLA kommuner att det finns pengar att söka för att regeringen vill bidra till att hab-ersättningar införs och höjs. Miljonerna bör användas!

Det finns också kritik från deltagare mot att det är för lite pengar. I Malmö har hab-ersättningen höjts från 4 kr till 8 kr per timme, men deltagarna har krävt 20 kronor.

– Man kan alltid säga man borde göra mer, men det är positivt om man fördubblat ersättningen, och sedan kan man ta nya diskussioner framöver.

I det större perspektivet är det ju så att den grupp som får hab-ersättning kraftigt har halkat efter i levnadsstandard jämfört med övrig befolkning. Klyftorna har ökat under 15-20 års tid, även under de senaste åren, under S-regeringen.

Jag har dessvärre ingen nyhet. Att vi inte gör tillräckligt är en utmaning

– Vi har gjort ett antal insatser, men det är många som slåss om resurserna i välfärden. Vi är inte nöjda och det handlar om att jobba vidare med detta.

Men du har inget konkret att lova inför valet, utan klyftorna kommer att fortsätta öka?
– Jag har dessvärre ingen nyhet. Att vi inte gör tillräckligt är en utmaning. Vi går i rätt riktning, åtminstone jämfört med de politiska alternativen, men behöver göra mer. Men inga klyftor kommer att minska genom att sänka skatten med 30 miljarder som Moderaterna föreslår.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.