Varannan är diskriminerad enligt ny enkät

Nästan varannan person som har funktionsnedsättning känner sig diskriminerad. Det framgår av en enkät som genomförts av företaget Assistansia.

–  Det behövs debatt och konkreta åtgärder hos både privata och offentliga aktörer för att minska diskriminering och öka tillgängligheten, säger Harald Wessman, vd för Assistansia.

– Så här kan det inte fortsätta. Vi tänker nu tillsammans med intresseorganisationer granska hur kommunerna arbetar med tillgänglighetsfrågor, säger Harald Wessman

Assistansia har frågat 847 personer, som har funktionsnedsättningar och använder personlig assistans, om de har upplevt diskriminering och fått svaret ”ja” från 49 procent av dem.

32 procent svarade att de är missnöjda eller mycket missnöjda med tillgängligheten till offentliga lokaler i sin egen kommun.

30 procent är missnöjda eller mycket missnöjda med tillgängligheten i kollektivtrafiken.