Varannan kommun har ”inte råd” att bevilja assistans

Kommunernas problem med att ge personlig assistans och andra stöd enligt LSS ökar snabbt, enligt en kartläggning utförd av FUB.

Nästan varannan kommun anser att de inte har råd att följa LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Det är kraftig försämring. Exakt samma fråga ställdes av fackförbundet SKTF för år 2010. Sedan dess har andelen kommuner som inte klarar LSS fördubblats.

– Det är dags för ansvariga politiker att ta tag i frågan, men först behövs akuta åtgärder, säger Thomas Jansson, ordförande för Riksförbundet FUB.

Kommunernas svårigheter anses bero på att staten, det vill säga Försäkringskassan, har skjutit över allt mer kostnader för personlig assistans på kommunerna.

Försäkringskassan har dragit ned assistansen för många personer med funktionsnedsättningar de senaste åren. Och när assistansen blir mindre än 20 timmar per vecka övergår ansvaret från Försäkringskassan till kommunen.

– Den statliga övervältringen av kostnaderna för assistans hotar LSS-reformen, säger Thomas Jansson, FUB.

Tre av fyra kommuner upplever ett övervältrat ansvar för personlig assistans från staten, enligt den rapport som FUB släpper idag, den 25 september.

FUB menar att Försäkringskassan dramatiskt har omtolkat reglerna för personlig assistans.
– Berättelserna är otaliga om hur toalettbesök och påtagning av underkläder klockas på sekundnivå. Hur funktionshindrade plötsligt bedöms ha ett betydligt mindre stödbehov än tidigare – utan att varken LSS eller livsvillkoren för den funktionshindrade har ändrats, säger Thomas Jansson.

FUB baserar sin rapport på en enkät till Sveriges kommuner. 80 procent av kommunerna har svarat på enkäten och tre fjärdedelar av dem anser alltså att staten ”övervältrar” ansvaret för assistans. Denna övervältring bidrar till att kommunernas socialbudgetar blir allt mer ansträngda. Och när budgetarna spricker väljer allt fler kommuner att inte följa LSS, trots att det innebär ett lagbrott.

– Nära varannan kommun uppger att de saknar ekonomiska förutsättningar för att uppfylla LSS-lagstiftningens syften. Nu måste regering och riksdag ingripa för att återupprätta assistansreformen, säger Thomas Jansson.