”Vårbudget med bortblåsta ambitioner”

Regeringens förslag till vårbudget sågas av stora delar av funktionshinderrörelsen.
– De positiva ambitionerna från 2014 är som bortblåsta. Av de punkter regeringen räknade upp i regeringsförklaringen finns inget i vårbudgeten. I jobbpolitiken är personer med funktionsnedsättning närmast en parantes, säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson.

– Den som letar kan möjligen hitta ett par positiva punkter. En är att regeringen på skolområdet skriver att stöd ska sättas in redan i tidiga årskurser. Det är mycket viktigt för elever med funktionsnedsättning som ofta får stödet alltför sent eller inte alls i dagens skola, säger Maria Johansson.

Men i övrigt finns alltså inget som gläder Lika Unika.

– Regeringens mål om sysselsättningen kommer inte att uppnås om man inte inser att det behövs betydligt mer insatser för jobben, också till personer med funktionsnedsättning.

– Det finns en positiv skrivning om arbetsmarknadspolitiken och det är att diskriminering mot personer med funktionsnedsättning måste motverkas. Men det kräver fler konkreta förslag om diskrimineringen ska kunna stoppas. Det behövs betydligt fler initiativ, exempelvis med att offentliga arbetsgivare börjar anställa personer med funktionsnedsättning, säger Maria Johansson.