Vård utomlands kan bli en rättighet nästa år

Att få vård utomlands är en möjlighet som ofta glöms bort. Nu vill regeringen utöka vårdgarantin så att den även omfattar planerad vård inom EU. Därmed blir möjligheterna att få vård utomlands mycket större.

Redan idag kan man få vård i andra EU-länder samt Norge, Island och Lichtenstein, men ofta får man betala vården själv först för att sedan begära ersättning från Försäkringkassan.

Det nya system som regeringen, enligt en artikel i Svenska Dagbladet, vill införa redan 1 juli 2008 går ut på att vårdgarantin utökas att omfatta så kallad planerad vård i EU-länderna. Om inte patientens eget landsting kan erbjuda vård inom 90 dagar måste landstinget se till att vården utförs i annat landsting eller i annat EU-land, enligt SvD:s uppgifter.

För att få rätt till utlandsvård kommer det att krävas ett beslut av en läkare i det egna landstinget. Vårdgivaren i utlandet måste också använda en metod som används i Sverige eller som är internationellt erkänd.

{loadposition incontent}Patienten ska få med sig en check som täcker kostnaderna både för vården, resan samt kost och logi, enligt SvD.

Patienten ska också kunna överklaga beslut hos landstinget, men det kommer Sveriges Kommuner och Landsting att kämpa emot. Ellen Hyttsten på SKL säger till SvD att man inte vill att utlandsvården ska bli en rättighetslag.
– Däremot ska det finnas en skyldighet för landstingen att ordna vård åt patienten på annat håll om det inte går att fixa det i det egna landstinget, säger Ellen Hyttsten till SvD.

Även om många fortfarande inte känner till att man kan få vård utomlands betald av Försäkringskassan har allt fler utnyttjat möjligheten. År 2004 var det bara 150 personer som fick ersättning. Sedan har antalet ökat. Under februari 2005 till och med januari 2007 var det 3000 personer. Samtidigt fick 300 avslag.

Hos Försäkringskassan finns mer information om dagens regler för vård utomlands
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/utomlands/planerad_vard/sjukvard/

Artikeln hos Svenska Dagbladet finns på http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_650075.svd