Nyheter

Vårdbidrag och handikapp-ersättning görs om i grunden


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Två år efter utredningen är regeringen klar med omstridd förändring som berör 120 000 personer

'- Det är ett underkännande av samhällets ambitioner att inte båda föräldrar ska kunna fortsätta förvärvsarbeta fast man har ett barn med funktionsnedsättningar

'- Det är ett underkännande av samhällets ambitioner att inte båda föräldrar ska kunna fortsätta förvärvsarbeta fast man har ett barn med funktionsnedsättningar, säger Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige. Foto: Linnea Bengtsson.

 

Handikappersättning och vårdbidrag görs om i grunden. Förslag om detta kommer regeringen att lägga fram i en lagrådsremiss i dagarna. Men förslagen är omstridda.

– Det är hög tid att reformera stöden, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Men han säger samtidigt att han delar den oro som bland annat Synskadades Riksförbund har uttryckt.

– En så pass stor reform borde säkra att inga grupper lider skada. Personer med hörselnedsättning och synskada bör kompenseras ifall de missgynnas, även om det i så fall kräver extra tillskott av medel, säger Ohly.

Regeringens förslag går ut på att ersätta dagens stöd med dels en merkostnadsersättning för både barn och vuxna, dels ett omvårdnadsbidrag för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

Det nya omvårdnadsbidraget väntas precis som dagens vårdbidrag ha fyra steg beroende på vilka behov barnet har. Med det nya förslaget ges båda föräldrarna rätt att gå ned 25 procent i arbetstid. Bidraget ska också kunna delas mellan föräldrarna.

Lars Ohly menar att detta är en bra modernisering.

– Den nya möjligheten att gå ned i arbetstid välkomnas av många för att få vardagen att gå ihop. Fortfarande finns det ändå risker för att kvinnor drabbas hårdare, säger han.

– Det är på sätt och vis ett underkännande av samhällets ambitioner att inte båda föräldrar ska kunna fortsätta förvärvsarbeta fast man har ett barn med funktionsnedsättningar.

Läs mer om utredningens förslag för två år sedan

Nya regler för vårdbidrag och handikappersättning kan beröra 120 000 personer

Så här presenteras de nya förslagen i regeringens pressmeddelande

Omvårdnadsbidrag

• Ett nytt bidrag till föräldrar vars barn p.g.a. funktionsnedsättning har behov av omvårdnad och tillsyn under minst sex månader
• Kan lämnas max t.o.m. juni det år barnet fyller 19 år
• Bortser från behov som faller inom det normala föräldraansvaret och från behov som tillgodoses genom annat samhällsstöd
• Båda föräldrar kan beviljas bidraget
• Bidraget kan ges på fyra olika nivåer: mer än måttliga behov av omvårdnad och tillsyn ( ¼ omvårdnadsbidrag), stora behov av omvårdnad och tillsyn (halvt omvårdnadsbidrag), mycket stora behov av omvårdnad och tillsyn( ¾ omvårdnadsbidrag) samt särskilt stora behov av omvårdnad och tillsyn (helt omvårdnadsbidrag). De högsta och lägsta nivåerna har justerats efter beaktande av synpunkter från funktionshinderrörelsen och myndigheter under remissrundan.
• En ny rätt till förkortad normalarbetstid med upp till 25 % per förälder införs

Merkostnadsersättning

• En ny och renodlad ersättning för både vuxna och barn som enbart täcker merkostnader
• Enklare och tydligare regler
• Tröskeln in i ersättningen sänks och taket höjs något jämfört med dagens stöd
• Mer differentierade nivåer, vilket gör ersättningen mer träffsäker. Består av fem nivåer, från 30 % till 70 % av PBB.
• Båda föräldrar ska kunna beviljas merkostnadsersättning för ett barn
• Ersättningen för rena hjälpbehov och schablonersättningen för blinda och gravt hörselskadade är inte en del av den nya merkostnadsersättningen. Det kommer istället kunna ansökas om och beviljas i den nya merkostnadsersättningen, efter en individuell bedömning.

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för JAG
 • Annons för Primass
 • Annons för STIL
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Mini Crosser X
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tidvis

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *