Blir utan vård för att de saknar Bank-ID

Personer i LSS-bostäder blir många gånger utan vård. Ofta beror det på att de inte har internet och Bank-ID. Eller att ingen lyssnar på eller förstår dem.

Det framgår av Socialstyrelsens rapport ”Vårdkontakter i LSS-boende” som publicerades 9 mars 2023.

LÄS ÄVEN:
FUB: Välkänt att vård inom LSS-boenden är kraftigt eftersatt
”Rätta till bristerna i vården för personer med LSS-boende”

Måste få tillgång till vård – utan internet

Kommuner och regioner måste se till att de som saknar tillgång till internet eller inte har förmåga att använda digitala tjänster har möjlighet att komma i kontakt med och få tillgång till vården, anser Socialstyrelsen.

Det behövs många fler åtgärder för att säkerställa hälso- och sjukvård för de som bor på LSS-boenden. Regioner, kommuner, vårdcentraler och LSS-boenden behöver alla bli bättre, men det behövs även nationellt stöd.

Årliga hälsokontroller föreslås

För att komma till rätta med bristerna kan det även behövas årliga hälsokontroller, så att personer i behov av vård kan identifieras.

”Oavsett åtgärder så kommer troligen personer i LSS-boenden ha fortsatta svårigheter att få tillgång till vård. Det handlar primärt om att många i gruppen har svårigheter att kommunicera symtom på sjukdom, smärta eller skada och det saknas kunskap för att kunna tolka tecken på sådana symtom. Det finns anledning att utreda hur målgruppen kan erbjudas årliga hälsokontroller”, skriver Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen påpekar också att det finns material och kunskapsstöd som inte har fått genomslag i ute i verksamheterna.

Generella brister inom 6 av 10 verksamheter

Rapporten visar att hela 63 procent verksamhetscheferna uppger att det finns generella problem med resurstillgång inom hälso- och sjukvården.

  • Det handlar till exempel om brist på läkare vid vårdcentralerna och i verksamheter för habilitering.
  • Det handlar också om låg läkarmedverkan på LSS-boenden.
  • Tillgången till specialiserad vård som psykiatri är begränsad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *