Vården kan expandera men svårt klara rättvisan

Vård och omsorg är en av Sveriges snabbaste växande branscher och det är här chansen till nya jobb finns. Men det blir svårt att växa genom ökade skatter. Istället måste privat köpt vård öka. Frågan är hur det ska gå till utan att öka orättvisorna.
   
– Om folk inte får betala ur egen plånbok blir det ingen expansion, säger Bengt Westerberg som leder Nuteks och Almegas projekt ”Vård och omsorg, en framtidssektor”.

Statliga Nutek och branschorganisationen Almega presenterade under fredagen en rapport som pekar på att vård och omsorg kan expandera kraftigt och dessutom bli en exportsuccé.

Att potentialen är stor tycks alla vara eniga om. Men hur skapar man tillväxt genom privat köpt vård utan att öka orättvisorna mellan starka och svaga grupper?

– Idag är över 90 procent finansierat skattevägen och utan ökad privat köpkraft får vi ingen expansion. Det blir en utmaning att få in privat köpkraft i sektorn utan att få fördelningspolitiska problem, säger Bengt Westerberg.

Hur ska det gå till?
– Vi ska titta på vad som har hänt inom tandvården där den privata finansieringen redan är stor. Vi vill se vilka konsekvenser det har fått. Fungerar det bra ändå eller hamnar vissa grupper utanför?

– Vi måste också definiera vad som ska betalas skattevägen och vad som ligger utanför det offentliga åtagandet. Det avgörs ganska slumpmässigt idag, säger Bengt Westerberg.

En röd tråd i rapporten från Nutek och Almega är att privata entreprenörer måste få större utrymme inom vård och omsorg. Idag står privata företag för en sjättedel av sektorn men enligt Bengt Westerberg är det i framtiden tänkbart att företag svarar för hälften.

Produktiviteten är en annan nyckelfråga. Den anses ha varit mycket svag och måste nu öka kraftigt enligt rapporten.

– Vi ska lyfta fram goda exempel på hög produktivitet och visa vad det beror på. Det handlar inte om att personalen ska springa fortare utan det ska vara förändringar som är bra både för patienter och personal, säger Bengt Westerberg.

Vård och omsorg är redan den största av alla branscher i Sverige och sysselsätter var sjätte person som arbetar.

De senaste 15-20 åren har antalet jobb stått still totalt sett. Offentlig sektor har minskat medan privata företag har ökat.

Projektet inom Nutek och Almega fortsätter nu arbetet med att ta fram lösningar och goda exempel för ökad tillväxt och kommer att presentera nya rapporter senare i år.

www.nutek.se
www.almega.se