Nyheter

Vården ska bli säkrare genom att anhöriga får mer att säga till om


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

Nya verktyg för kommunikation 2021
Konferens: Livets möjligheter
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Vi ska involvera anhöriga och vårdtagare mer i arbetet med att
förbättra patientsäkerheten. Det utlovade Håkan Sörman, vd för Sveriges
Kommuner och Landsting, vid ett seminarium i Almedalen, Visby på
måndagen.

Vi ska involvera anhöriga och vårdtagare mer i arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Det utlovade Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting, vid ett seminarium i Almedalen, Visby på måndagen.

Nyligen presenterade Socialstyrelsen en vårdskademätning som visade att många patienter får skador när de är inlagda på sjukhus för vård.

Nästan 9 procent av patienterna skadas inom vården och flertalet av dessa skador hade kunnat undvikas.

På Läkarförbundets seminarium i Almedalen sa Håkan Sörman att Sveriges Kommuner och Landsting ska driva ett utvecklingsarbete för att lyfta fram framgångsrika arbetssätt som minskar riskerna för patienterna.

Margit Ferm från NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, efterlyste ökat inflytande för anhöriga.
– Vi ska involvera vårdtagare och anhöriga mer, svarade Håkan Sörman som konstaterade att den nya patientdatalagen underlättar detta.

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Primass
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Fremia
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Särnmark
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för STIL
 • Annons för JAG
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Mini Crosser X