Varför förlorar så många assistans? Lena Hallengren vill ha besked av Försäkringskassan

– Jag oroas över att antalet som får statlig assistansersättning minskar. För mig är det viktigt att få information om orsakerna till utvecklingen, och regeringen har därför bett Försäkringskassan att redovisa dessa, säger socialminister Lena Hallengren.

Försäkringskassan får flera nya uppdrag inom assistansområdet i det nya regleringsbrev som regeringen överlämnar till myndigheten.

Målen för assistansersättningen ändras inte – men nu vill regeringen ha besked av Försäkringskassan varför allt fler förlorar den statliga assistansen.

–  Antalet personer som beviljas assistansersättning minskar. Regeringen följer noga denna fråga och anser det viktigt att få djupgående information om orsakerna till utvecklingen, säger Lena Hallengren.

Målet för den statliga assistansersättningen är oförändrat, enligt regeringen, och lyder så här i regleringsbrevet:

”Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska bidra till det nationella målet för funktionshinderpolitiken. Handläggningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att den som är berättigad till ersättning också får det. Besluten ska vara likvärdiga över hela landet, för såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Försäkringskassan ska verka för att utredningar, försäkringsmedicinska utredningar och läkarutlåtanden håller hög kvalitet.”

En ändring är dock att Försäkringskassan ska återrapportera åtgärder mot bidragsbrott.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *