Varför rädda liv, om vi ändå inte får leva?

Publicerat av
Jonas Franksson, STIL, med flera
Dela

DEBATT. Sverige är ett rikt land. Sverige är ett land som säger sig värna mänskliga rättigheter, men hur bra är vi egentligen på att värna dem i praktiken?

I år är det tio år sedan Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Sverige.

Konventionen slår fast att personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självbestämt liv och delta i samhället på lika villkor, med lika möjligheter som personer utan funktionsnedsättning. Men det har märkligt nog blivit allt svårare att leva ett självbestämt liv i Sverige efter att konventionen ratificerades 2008.

Annons

Att ratificera en konvention innebär inte bara att ett land är skyldigt att följa den, det innebär också att människor inte ska kunna mista sina uppnådda rättigheter. Den som till exempel haft rätt till personlig assistans ska inte kunna fråntas den rättigheten. Men det är precis det som händer i Sverige. Med hårdare bedömningar som ofta tar sitt avstamp i ekonomiska argument monterar vi ned rättigheter – i strid med den FN-konventionen vi ålagt oss att följa. Människor som levt som jämlika medborgare kan inte längre göra det.

Flera personer som fått sina rättigheter nekade ser inte någon annan utväg än att avsluta sina liv

Det har gått så långt att människor inte vill leva längre. Vi känner till flera personer som efter att de har fått sina rättigheter nekade inte ser någon annan utväg än att avsluta sina liv. Det kanske låter märkligt, i ett land som Sverige där vi haft en sådan framstående funktionshinderpolitik. Men det är inte märkligt. Om du en gång har levt det liv du vill, om du en gång har kunnat bo var du vill, gå ut när du vill, ta hand om din familj – hur blir det då när den rätten försvinner? För vissa av oss blir konsekvensen att vi tvingas in på boenden och på gruppbostäder.

Så ser det ut i Sverige 2019. Men så här kan det inte få fortsätta. Hur många fler av oss ska välja att dö innan riksdag och regering sätter ner foten och sätter stopp för denna katastrofala nedskärningspolitik?

Annons

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Vi välkomnar det. FN-konventionerna har alltför länge endast varit papper med vackra ord i svensk politik. När Sverige nu valt att göra en konvention till lagstiftning så måste vi göra detsamma med alla konventioner som vi har ratificerat. I annat fall sätter vi en konvention framför en annan. Det kan vi inte göra.

Den 10 september manifesterar vi på Sergels torg klockan 12–14 under parollen ”Varför rädda liv om vi ändå inte får leva?”

Våra krav i samband med manifestationen är:

Annons

• Gör Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag omgående.
• Återupprätta LSS – det är bråttom, vi vill inte se fler dö!
• Fri rörlighet – ett måste för att förverkliga svensk rätt och EU-rätt. Otillgänglig kollektivtrafik är inte förenlig med detta och de som använder färdtjänst ska kunna resa efter egna önskemål och behov.

Det är dags att politikerna slutar blunda för den tragiska utveckling vi ser. Nu förväntar vi oss att riksdagen och regeringen, med Stefan Löfven i spetsen, agerar.

Jonas Franksson, ordförande STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige
Bengt-Erik Johansson, ordförande Personskadeförbundet RTP Stockholms läns distrikt
Jaan Kaur, ordförande DHR Stockholms läns distrikt
Carin Lemberg, ordförande, Reumatikerdistriktet i Stockholms län
Annika Stridh, ordförande RBU Stockholms län
Kristina Törnblom, ordförande Neuroförbundet Stockholms län

Annons
Annons

Artikeln publicerades 2019-09-09

Denna webbplats använder cookies.

Läs mer