Varför ska inte funktionshindrade ha guldkranar?

Det finns beslutsfattare som anser att våra funktionshindrade inte kan flytta in i vissa fastigheter därför att de övriga hyresgästerna vill att där bara ska vara personer som har råd med guldkranar. Skitsnack, säger Sandra Wikberg.

Sandra Wikberg.

Det här jobbar jag med: Samordnar transporter för enhet funktions­hindrade inom Socialförvaltningen. Föreståndare på Blixten fritidsgård för funktionshindrade i alla åldrar.

Fritid: Umgås gärna med familjen och våra vänner. Tillbringar mycket tid med sonen som har ADHD, högfungerande autism, Tourettes syndrom och tvångsbeteenden. Jobbar ideellt för RBU i Norrbotten och lokalt i Luleå där jag är kassör och kontaktombud för ADHD/DAMP. Är ordförande i Föreningen Autism både i Norrbotten och lokalt i Luleå.

Motto: Alla har vi samma värde oavsett vem du är i samhället.

Nätverk som jag tycker är bra: RBU och Föreningen Autism.

Därför läser jag Föräldrakraft: Den innehåller många intressanta artiklar som intresserar mig. Många saker har man bara hört talas om och mycket av detta kan man kan ta tillvara på, både personligt och till de föreningar man jobbar med. Denna tidning behövs verkligen eftersom jag av erfarenhet vet att föräldrar många gånger känner sig väldigt ensamma. Tidningen ger oss möjligheten att ta upp flera olika positiva men även negativa ”problem” att diskutera i våra föreningar och i det privata livet.

Så hittade jag tidningen första gången: På handikapporganisationernas kansli i Luleå.

Det här vill jag se mer av i Föräldrakraft: Mer om våra barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som går i den vanliga skolan. Hur klarar skolan av dessa barn, ungdomar med dagens krav? Varför klarar vissa skolor av det och vissa inte? Det mesta handlar om särskolan, men många av våra barn ungdomar går faktiskt i den vanliga skolan. Speciellt för dem som är högfungerande och har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och inte har någon utvecklingsstörning. Men också för alla dessa barn, ungdomar som inte är diagnostiserade men som har stora problem i skolan. De platsar inte in i särskolan och då gäller det för dessa barn, ungdomar att klara av vad skolplanen kräver av dem.

Det här tycker jag…
…om kommunala beslutsfattare:
Många anser att våra funktionshindrade inte platsar in i vårt samhälle på ett eller annat sätt och framförallt när det gäller bostäder som service- eller gruppbostäder. Det finns beslutsfattare som anser att våra funktionshindrade inte kan flytta in i vissa fastigheter därför att de övriga hyresgästerna vill att där bara ska vara personer som har råd med guldkranar. Skitsnack, vill jag säga om detta. Varför skulle inte våra funktionshindrade ha råd med guldkranar? Rädsla och okunskap är vad det handlar om.

Andra frågor som jag tycker är viktiga: Arbeten på rätt nivå till våra funktionshindrade efter deras förutsättningar. Ingen lätt sak men en oerhört viktig del i vuxenlivet.

Det bästa med vintern: Att lapa in vårsolen med skoteråkning och pimpelfiske i fjällen.