Varför sumpar Arbetsförmedlingen tusentals jobb med lönebidrag?

Tusentals fler personer med funktionsnedsättning skulle kunna ha jobb med lönebidrag. Under 2022 blev hela 1,78 miljarder kronor över av statens anslag.
Varför använder Arbetsförmedlingen inte alla pengarna till jobbsubventioner?

”Kräver kompetens och resurser”

I årsredovisningen för 2022 förklarar Arbetsförmedlingen överskottet med att lönebidragsanställningar är ”en anställningsform som ställer höga krav på beslutskapacitet, då det krävs kompetens och resurser för att genomföra dessa beslut”.

Någon närmare förklaring till varför Arbetsförmedlingen inte har den nödvändiga beslutskapacitet ges dock inte.

LÄS ÄVEN: Inget lönebidrag på 18 månader – JO kritiserar Arbetsförmedlingen

Svårt att identifiera behov hos arbetslösa

En ytterligare förklaring är att Arbetsförmedlingen har svårt att identifiera behov som grundar sig på en funktionsnedsättning hos arbetssökande.

Nya krav på kontroll ställer också till det. Sedan den 1 december 2022 sker en utökad kontroll av arbetsgivare inför beslut om lönestöd i syfte att motverka risker för felaktiga utbetalningar.

Arbetsgivare gör inte sitt bästa?

Arbetsförmedlingen anser också att arbetsgivarna kunde hjälpa till i större grad.

”Det finns lediga arbeten inom många branscher men det kan vara svårt för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att konkurrera om dessa arbeten. Rekryteringsprocess och inskolning ska ibland ske väldigt snabbt, vilket kan påverka Arbetsförmedlingens möjligheter att upprätta nödvändiga överenskommelser med arbetsgivaren om anpassning och stöd inför beslut”, skriver Arbetsförmedlingen i en prognos för utbetalningar i februari 2023.

Överklagad upphandling stoppar matchning

Vidare har ett överklagande av en upphandling av jobbmatchning begränsat möjligheterna för Arbetsförmedlingen att få ut personer med funktionsnedsättning i arbete med rätt stöd.

Arbetsförmedlingen berättar även att ”en kampanj har inletts i syfte att öka kännedomen om det stöd Arbetsförmedlingen ger till personer med funktionsnedsättning, ohälsa eller annan svårighet som kan påverka deras förmåga till att arbeta eller studera”.

LÄS ÄVEN: Funkis och arbetslös? Här är stöden du kan få 2022!

Stort överskott väntas även 2023

Under 2022 blev 1,78 miljarder kronor över. År 2023 väntas överskottet landa på 1,6 miljarder.

Det outnyttjade utrymmet för 2022 motsvarar nästan 13 procent av anslaget på drygt 14 miljarder.

Väntad ljusning blev försämring

Att hela anslaget för lönebidrag inte används kommer inte som någon överraskning, då det i många år blivit pengar över. Men det är ändå en stor besvikelse. För ett år sedan – den 20 februari 2022 – talades det om en ljusning för lönebidraget och då var prognosen att cirka 700 miljoner kronor skulle bli över av 2022 års anslag. Det blev alltså mer än dubbelt så mycket.

En kommentar

  1. Mitt lönebidrag drogs plötsligt in av AF med motiveringen ”AF kan inte ge stöd till företag som redan finansieras med allmänna medel” om AF resonerar så generellt kommer ingen person med funktionshinder och lönebidrag kunna arbeta i en offentligt finansierad verksamhet.

    /Anders

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *