Nyheter

Varför utsätter vården flickor för mer tvång?

Denna artikel handlar om


Annons
Annons för Misa

Partnerinformation från NKA
Att vara anhörig
Nya webbinarier om anhörigfrågor NKA-podden tipsar om stöd och strategier Samtalsgrupp kostnadsfritt stöd Fler tips på NKA:s egen temasida
Partnerinformation från Humana
Humana tipsar
Logopedens bästa råd!
När Josefin fick en son med autism valde hon att bli jurist
Parapepp inspirerar till aktivitet
Fler tips på Humanas temasida

 

Varför är det vanligare att flickor utsätts för tvångsvård än pojkar? Den frågan vill barn- och äldreminister Maria Larsson att Socialstyrelsen undersöker.

Varför är det vanligare att flickor utsätts för tvångsvård än pojkar? Den frågan vill barn- och äldreminister Maria Larsson att Socialstyrelsen undersöker.

För några dagar sedan slog Barnombudsmannen Fredrik Malmberg larm om utbredd tvångsvård. BO hade bland annat upptäckt att det förekommer långt fler bältningar av barn än vad som rapporteras till Socialstyrelsen.

Fredrik Malmberg efterlyste tydligare lagstiftning så att tvångsåtgärder alltid rapporteras.

Enligt officiell statistik tvångsvårdades 108 barn under 2013, varav 66 var flickor och 42 var pojkar.

Totalt inrapporterades 426 tvångsågärder mot personer under 18 år till Socialstyrelsen. Det var en kraftig ökning jämfört med föregående år, då 295 tvångsåtgärder rapporterades.

Troligen beror ökningen åtminstone delvis på att rapporteringen har förbättrats, men det finns alltså fortfarande en stor ”underrapportering”.

Av allt att döma utsätts flickor för fler tvångsåtgärder än pojkar, men varför så sker är oklart. Regeringen vill nu att Socialstyrelsen tar reda på mer om orsakerna.

Socialstyrelsen får också i uppdrag att ta fram information som riktar sig till barn och unga i psykiatrisk tvångsvård, så att de själva får veta mer om sina rättigheter.

  

 

Annons
Annons för Humana
Annons
Annons för Mo Gård
Annons
Annons för HEA Medical
Annons
Annons för STIL
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för CJ Advokatbyrå
Annons
Annons för Move & Walk