Varför utsätter vården flickor för mer tvång?

Varför är det vanligare att flickor utsätts för tvångsvård än pojkar? Den frågan vill barn- och äldreminister Maria Larsson att Socialstyrelsen undersöker.

För några dagar sedan slog Barnombudsmannen Fredrik Malmberg larm om utbredd tvångsvård. BO hade bland annat upptäckt att det förekommer långt fler bältningar av barn än vad som rapporteras till Socialstyrelsen.

Fredrik Malmberg efterlyste tydligare lagstiftning så att tvångsåtgärder alltid rapporteras.

Enligt officiell statistik tvångsvårdades 108 barn under 2013, varav 66 var flickor och 42 var pojkar.

Totalt inrapporterades 426 tvångsågärder mot personer under 18 år till Socialstyrelsen. Det var en kraftig ökning jämfört med föregående år, då 295 tvångsåtgärder rapporterades.

Troligen beror ökningen åtminstone delvis på att rapporteringen har förbättrats, men det finns alltså fortfarande en stor ”underrapportering”.

Av allt att döma utsätts flickor för fler tvångsåtgärder än pojkar, men varför så sker är oklart. Regeringen vill nu att Socialstyrelsen tar reda på mer om orsakerna.

Socialstyrelsen får också i uppdrag att ta fram information som riktar sig till barn och unga i psykiatrisk tvångsvård, så att de själva får veta mer om sina rättigheter.