Växande hot från superbakterier

Antibiotikaresistens är ett växande hot. Det blir allt vanligare med ”superbakterier” som orsakar farliga infektioner och som inte kan stoppas med antibiotika.
– Det är viktigt att läkare inte skriver ut antibiotika som inte är medicinskt nödvändigt och att vi föräldrar inte kräver antibiotika, säger Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande för organisationen Barnplantorna.

Utvecklingen är särskilt allvarlig för barn och unga som på grund av sjukdomar eller funktionsnedsättningar har sämre immunförsvar. Nu har Barnplantorna tröttnat på att bristen på information om det nya hotet.

Kunskapen om riskerna med antibiotikaresistens är alltför bristfällig, anser Ann-Charlotte Gyllenram. Organisationen har därför tagit fram en informationsbroschyr som ska sprida till både professionella och privatpersoner.
I broschyren säger Marie-Louise Ekholm, specialist på öron-näsa-hals vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, att resistenta bakterier är ”varje barnläkares mardröm”.
– Utan verksamma antibiotika blir en vanlig lunginflammation dödlig igen, som den var före penicillinets upptäckt, säger Marie-Louise Ekholm.

I somras dog tre barn i Västerås sedan de smittats av antibiotikaresistenta tarmbakterier. Barnen, som vårdades på en avdelning för nyfödda sjuka och för tidigt födda barn, kunde inte räddas trots maximal intensivvård.

Den ökande resistensen innebär att allt fler bakterier blir motståndskraftiga mot antibiotikaläkemedlen, som därmed riskerar att förlora sin effekt.

Broschyren har getts ut av Barnplantorna med stöd av läkemedelsföretaget Wyeth AB.
Här finns broschyren för nedladdning: http://www.barnplantorna.se/page.php?id=129