Växande intresse för lättläst

De har funnits sedan 1960-talet men intresset har vuxit på senare år och nu är lättlästa böcker mer aktuella än någonsin.
– Det finns flera orsaker, en är att läsningen i skolan har debatterats mycket, en annan är att målgruppen har vuxit, säger Camilla Batal, kommunikationschef på Centrum för lättläst.

Hon säger att företeelsen Lättläst har blivit mer känd i takt med att det har blivit mer självklart att alla ska kunna ta del av det skrivna ordet utifrån sina egna förutsättningar. Att läsningens roll i skolan har debatterats mycket på sistone – många är upprörda över att fler har svårare att läsa i skolan i dag – är en av orsakerna. Det är ganska givet att lättläst kan vara en inkörsport till böckernas värld för många av dem som av olika skäl har svårt med läsningen.

En annan förklaring till det ökade intresset är att det har kommit nya grupper av människor med svenska som andraspråk som behöver lättläst. Där är förstås behoven väldigt varierande: där finns personer som har studerat mycket och andra som kan vara närmast analfabeter.
Behovet av lättläst gäller också stora grupper av människor med funktionsnedsättningar, som kan vara av mycket olika slag: dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter, intellektuella funktionsnedsättningar, afasi, demens och barndomsdövhet, för att nämna några.

Camilla Batal vill gärna framhålla att läsning är en demokratifråga. Undersökningar visar att cirka 25 procent av befolkningen dagligen möter texter som de har svårt att ta till sig. 7–8 procent har mycket stora svårigheter, så behoven är verkligen stora.

Vad är det då som ges ut på LL-förlaget? Jo, ambitionen är att det ska finnas alla sorters böcker, både faktaböcker om många olika ämnen och skönlitteratur som kan handla om både kärlek och spänning, det kan vara deckare och ungdomsböcker. Den svåraste kategorin är poesi, men ett par diktsamlingar har man också gett ut.

De allra flesta böcker som ges ut är helt nya berättelser, skrivna på ett lättläst språk. Det är bara 10–15 procent av böckerna som är återberättade, ett aktuellt och omskrivet exempel på det är ”Jag är Zlatan”. För den som skriver en lättläst variant av en redan skriven bok är det inte så enkelt som att bara korta ned boken och skala av ”onödiga” ord:

– Man måste börja från början, läsa boken flera gånger och fråga sig vad som är det viktiga i den här berättelsen, vad är ”den röda tråden”, förklarar Camilla Batal.

LL-förlaget ger ut böcker av många författare. En som läses mycket är Johan Werkmäster, som arbetar med ”allt” från egna berättelser till bearbetning av svenska och utländska klassiker.

Camilla Batal nämner också Mats Wänblad, som skriver mycket för ungdomar och bland annat har återberättat Zlatan-boken, Simonette Schwartz, som också skriver ungdomsböcker, Gudrun Wessnert och Maria Küchen.

Böckerna från LL-förlaget lånas mycket på skolbibliotek och folkbibliotek och även inom vård och omsorg. De kan också köpas på all nätbokhandel, liksom direkt från förlaget. En liten del av försäljningen går också genom den vanliga bokhandeln.

Tidningen ”8 Sidor” kommer i pappersform en gång i veckan men webbversionen uppdateras varje dag. Camilla Batal förklarar att redaktionen gör samma nyhetsvärdering som en vanlig dagstidningsredaktion. Liksom i alla dagstidningar finns här in- och utrikesnyheter, det finns vad som just då är aktuellt: prinsessbröllop, översvämningar och fotbollslandskamper.

– 8 Sidor har precis som böckerna ett enklare språk, innehåll, typografi, bilder och form, berättar Camilla Batal.
Den avdelning där hon själv arbetar, kommunikationsavdelningen, är ungefär lika stor som förlag och tidningsredaktion. Medarbetarna här arbetar med att nå ut med lättlästfrågan och informerar om behovet och olika målgrupper mm. Detta gör man genom att vara ute på mässor och konferenser, göra handledningar både till skolan och omsorgen, ge ut en boktidning, göra en webb med underavdelningar för bibliotek, skola och för Läsombuds-verksamheten som inspirerar till högläsning bland äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Den fjärde delen av Centrum för lättläst är Lättläst-tjänsten, som erbjuder myndigheter, organisationer och företag kurser och hjälp att skriva mer lättläst.

–Vi har många olika kunder, allt från museer till företag och arbetslöshetskassor, berättar Camilla Batal.