Växande kritik mot assistansregler får inte gehör hos Maria Larsson

Kritiken växer mot Försäkringskassans striktare bedömningar av ansökningar om personlig assistans. Även Vänsterpartiet har tagit upp frågan i Riksdagen. Men i en skriftlig debatt med folkhälsominister Maria Larsson (KD) har man inte fått något gehör för åtgärder.

Regeringen måste vidta åtgärder för att uppfylla kraven i FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, anser Elina Linna, riksdagsledamot.

– Insnävningen har lett till att allt fler med behov av stöd och service fått en drastiskt försämrad livssituation där delaktighet i samhälle, arbetsliv och ett liv i samspel med andra människor har kringskurits, säger Elina Linna som representerar Vänsterpartiet i Riksdagen.
– Sverige har genom ratificering av FN-konventionen förbundit sig att ge alla människor en rätt till ett jämlikt liv där stöd och service till personer med funktionsnedsättning sträcker sig längre än ren omvårdnad. Åtgärder från regeringen är därför nödvändiga, skriver Elina Linna i en skriftlig fråga till folkhälsominister Maria Larsson.

Något gehör från regeringen har Elina Linna dock inte fått.
I ett skriftligt svar från folkhälsominister Maria Larsson (KD) undviker hon att kommentera Försäkringskassans skärpta regler.
I svaret säger Maria Larsson att regeringen just nu bereder de förslag som presenterades i LSS-kommitténs slutbetänkande 2008, men utan att ge någon information om vilka planer regeringen har.

Hon påpekar att Socialstyrelsen i samband med detta har fått uppdraget att ta fram ett instrument för att bättre kunna bedöma behovet av personlig assistans.
– Ett syfte är att åstadkomma högre kvalitet i beslutsfattandet och säkerställa en mer rättssäker hantering av ansökningar om personlig assistans, skriver Maria Larsson.

Här finns Maria Larssons svar på Elina Linnas fråga http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2009/10&dok_id=GX12130&nr=130