Nyheter

Växande oro för sämre assistansersättning


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Oron växer för ytterligare besparingar på assistansersättningen. Nu uppmanas socialminister Åsa Regner att ”inte förstöra möjligheterna för assistansanvändarna med de största behoven”.

Oron växer för ytterligare besparingar på assistansersättningen. Nu uppmanas socialminister Åsa Regner att ”inte förstöra möjligheterna för assistansanvändarna med de största behoven”.

Försäkringskassan har föreslagit en höjning som är betydligt mindre än kostnadsutvecklingen, från 280 kr per timme till 284 kr.

Samtidigt finns utbredda farhågor om att den förra regeringen har förberett en ytterligare försämring eller en frysning av ersättningen på dagens nivå.

I ett brev till den nya socialministern Åsa Regner skriver styrelsen för brukarkooperativet JAG att man är ”mycket oroad över Försäkringskassans förslag som inte täcker redan avtalade lönehöjningar”. (Enligt JAG beräknas lönekostnaderna öka med 7 kronor per timme nästa år.)

En sådan försämring skulle enligt JAG leda till ”att assistenter tvingas avstå från nödvändiga utbildningar”. Om regeringen beslutar att frysa ersättningen på dagens nivå innebär det ännu större problem.

”Det skulle innebära ett dråpslag för Brukarkooperativet JAG:s medlemmar, som har de största behoven och därmed den dyraste assistansen”.

Kooperativet uppmanar Åsa Regner att ”inte förstöra möjligheterna för assistansanvändarna med de största behoven”.

Det är ännu oklart när regeringen kommer att fatta beslut om 2015 års assistansersättning. Det sker dock senast i samband med att budgetpropositionen läggs, vilket i år innebär senast 15 november.

I bakgrunden finns även den omstridda utredningen om assistansersättning som av många tolkats som att assistansersättningen kan sänkas – men som också fått mycket hård kritik av remissinstanser.

– Utredningen kommer att dras för regeringen, men det är oklart när det sker och sammanställningen av remissvar är fortfarande preliminär, säger Inger Laudon, kansliråd på regeringskansliet.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för STIL
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Primass
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Fremia
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för JAG
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tobii Dynavox