Växande oro för sämre assistansersättning

Oron växer för ytterligare besparingar på assistansersättningen. Nu uppmanas socialminister Åsa Regner att ”inte förstöra möjligheterna för assistansanvändarna med de största behoven”.

Försäkringskassan har föreslagit en höjning som är betydligt mindre än kostnadsutvecklingen, från 280 kr per timme till 284 kr.

Samtidigt finns utbredda farhågor om att den förra regeringen har förberett en ytterligare försämring eller en frysning av ersättningen på dagens nivå.

I ett brev till den nya socialministern Åsa Regner skriver styrelsen för brukarkooperativet JAG att man är ”mycket oroad över Försäkringskassans förslag som inte täcker redan avtalade lönehöjningar”. (Enligt JAG beräknas lönekostnaderna öka med 7 kronor per timme nästa år.)

En sådan försämring skulle enligt JAG leda till ”att assistenter tvingas avstå från nödvändiga utbildningar”. Om regeringen beslutar att frysa ersättningen på dagens nivå innebär det ännu större problem.

”Det skulle innebära ett dråpslag för Brukarkooperativet JAG:s medlemmar, som har de största behoven och därmed den dyraste assistansen”.

Kooperativet uppmanar Åsa Regner att ”inte förstöra möjligheterna för assistansanvändarna med de största behoven”.

Det är ännu oklart när regeringen kommer att fatta beslut om 2015 års assistansersättning. Det sker dock senast i samband med att budgetpropositionen läggs, vilket i år innebär senast 15 november.

I bakgrunden finns även den omstridda utredningen om assistansersättning som av många tolkats som att assistansersättningen kan sänkas – men som också fått mycket hård kritik av remissinstanser.

– Utredningen kommer att dras för regeringen, men det är oklart när det sker och sammanställningen av remissvar är fortfarande preliminär, säger Inger Laudon, kansliråd på regeringskansliet.