Växande protester mot slopad subvention av barnläkemedel

Nu protesterar Riksförbundet Sällsynta diagnoser mot beslutet att slopa subventionerna för det enda läkemedel som finns för den ovanliga sjukdomen PKU.
– Inget landsting tar ansvar för frågan om vård till sällsynta diagnosgrupper, säger Elisabeth Wallenius.

Tidigare i veckan väckte det stor uppmärksamhet att Simon, 2 år, inte längre skulle få sin viktiga medicin subventionerad.
Orsaken är att Tandvårds- och Läkemedelförmånsverket, TLV, anser att kostnaden är för hög.
Simons föräldrar ställs nu inför valet att själva betala en halv miljon kronor per år för medicinen eller avstå från den.

Beslutet har väckt uppseende med tanke på att det aktuella läkemedlet är det enda som finns att tillgå för personer som har PKU.
När läkemedel inte subventioneras av staten blir det upp till enskilda sjukhus och landsting att bekosta behandlingen och därmed blir situationen mycket osäker för patienten.
– När läkemedel för sällsynta sjukdomar, särläkemedel, inte är subventionerade blir enskilda patienter beroende av att kliniken där de vårdas eller landstinget är beredda att själva ta kostnaden för läkemedlet, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

PKU är en ärftlig sjukdom som medför att kroppen inte kan bryta ned ämnen som finns i vanlig mat som kött, mejeriprodukter och bönor. Mellan fem och tio barn föds varje år med PKU i Sverige.
Om personer med diagnosen PKU äter vanlig mat riskerar de att få allvarliga hjärnskador. Därför måste de hålla sig till en strikt diet.
Och myndigheten TLV tycker alltså att det får räcka med strikt diet.
”Kostnaden för läkemedlet är för hög som tillägg till dietbehandling, jämfört med att bara behandla med diet”, skriver verket i sitt beslut.

– Men den totala samhällskostnaden och utgifter som uppstår om patienten inte får läkemedel beaktas inte, påpekar Elisabeth Wallenius.

Riksförbundet efterlyser en helhetssyn på problemen med sällsynta diagnose.
– Nationella medicinska center är det enda sättet att ordna optimal vård för sällsynta diagnosgrupper. Då skapas också kompetens för att göra väl underbyggda bedömningar om särläkemedel ur ett helhetsperspektiv, säger Elisabeth Wallenius.

Riksförbundets hemsida finns på www.sallsyntadiagnoser.se

Här finns Expressens artikel om Simon
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1842855/simon-2-ar-for-dyr-for-sverige