Växjö en ljusglimt på dyster sommarjobbsmarknad

Hur ser möjligheterna ut för ungdomar med funktionsnedsättningar att få sommarjobb?
En rundringning av Föräldrakraft till fyra olika kommuner i landet gav nedslående besked. En ljusglimt fanns dock i Växjö.
– Vi räknar med att ett 20-tal ungdomar med funktionsnedsättningar kommer att söka sommarjobb hos oss i år, säger Stefan Johansson, projektledare på Funkibator i Växjö.

På Funkibator, som är en utvecklingsverkstad för personer med funktionsnedsättningar, är man noga med att anpassa den fysiska arbetsmiljön för ungdomarna. De anställda har också en mycket hög kunskap när det gäller funktionsnedsättningar.

Stefan Johansson berättar att personen själv kan kontakta Funkibator för att söka sommarjobb. Eller ta hjälp av en arbetsterapeut eller kurator som kan lotsa rätt. Specialpedagogerna på skolorna är också ett bra stöd.

– Även ett personligt ombud, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan tipsa om oss. Vi har nätverkat en hel del så många vet vilka vi är och vad vi erbjuder.

Det finns inga riktade pengar mot ungdomar över 19 år med funktionsnedsättningar som söker sommarjobb.
– Tyvärr ligger alla sökanden så att säga under samma ekonomiska tak, säger Stefan Johansson.

– Vi har pratat en hel del om det och försöker påverka politikerna att satsa mer på den här gruppen. Åldersgränsen borde höjas och omfatta personer mellan 19 och 30 år. Vi har nämligen sett att även äldre personer med funktionsnedsättningar är i behov av sommarjobb.

För två år sedan gjorde regeringen en särskild satsning på att öka utbudet av sommarjobb för skolungdomar. 100 miljoner tillsattes och det skulle även ge ökade chanser för ungdomar med funktionsnedsättningar att få sommarjobb. I Växjö kommun lyckades man dock inte nå ut med informationen ordentligt.

– Det är en svårighet att nå personerna med funktionsnedsättningar eftersom sekretessen sätter käppar i hjulet, säger Stefan Johansson.

Han ser en fördel med att Funkibator nu själva kan göra utskick till sitt nätverk när det är dags att börja söka sommarjobb och vad det finns att välja på.

I Malmö stad kan personer med funktionsnedsättningar ansöka om sommarjobb redan i november.
– Vi har förstått att vissa personer behöver en lite längre framförhållning och tid på sig att åka runt till olika arbetsplatser innan man bestämmer sig, säger Bengt-Ivar Thomsson, chef Malmö stad.

Han räknar med att cirka 300 ungdomar är i behov av extra stöd kommer att söka sommarjobb i år. Totalt beräknas 4700 ansökningar inkomma. På frågan hur en person med exempelvis en synskada ska gå tillväga när han eller hon vill söka sommarjobb, svarar Bengt-Ivar Thomasson att man när ansökan inkommit och plats förmedlats, gör en så kallad riskbedömning av arbetsplatsen för att se till att det verkligen fungerar. Vem som sedan gör anpassningarna är enligt Bengt-Ivar Thomasson oklart.

Sommarjobben kan innebära alla möjliga arbetsuppgifter. I Umeå har man exempelvis ett samarbete med Medborgarskolan som erbjuder ungdomar möjlighet att lära sig hur man gör film. Pia Johansson, feriesamordnare på Umeå Kommun, berättar att man inte har någon speciell ansökningsgrupp för ungdomar med funktionsnedsättning.

– Vi tycker att det fungerar bra som det är nu. Om man har frågor eller inte vet vad man ska välja, kan man få hjälp via studie- och yrkesvägledarna inom både den reguljära skolan och särskolan.

Varje år är en viss grupp prioriterade, i år är det 95:orna. De flesta arbetsgivarna hittar man inom kommunal verksamhet och ideella föreningar.
– Äldreomsorg, vaktmästeri, barntillsyn, hjälpledare, parkvärdar, de som hyr ut cyklar, hockey- och fotbollsskola, dansare, hur man gör film, med mera.
Många får lite senare jobb som timvikarie på den arbetsplats där de praktiserat.

Pia Johansson åker regelbundet ut på arbetsplatserna för att se hur det fungerar. Vad hon saknar är en arbetsterapeut som skulle kunna göra anpassningar till de ungdomar som behöver det.
– En arbetsterapeut skulle kunna tipsa om olika åtgärder för att få en arbetsplats att fungera optimalt för en person med funktionsnedsättning.

I Stockholm stad avgör varje förvaltning själv huruvida arbetsplatsanpassning behövs och vad som i så fall behöver ske.
– Av de sommarjobb som staden erbjuder så finns möjlighet att prioritera ungdomar av personliga skäl, vilket också sker. Det kan till exempel avse ungdomar som har funktionsnedsättningar eller har det svårt på annat sätt, säger Eva Woll-Tegbäck.

Endast en kommun av fyra, Växjö, kunde vid Föräldrakrafts rundringning presentera ett helhetskoncept när det gäller ansökan om sommarjobb för personer med funktionsnedsättningar.

Henrietta Stein, chef för avdelningen Rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingens huvudkontor, menar att kommuner som från början har inkludering i sin värdegrund troligen också skapar bättre möjligheter till sommarjobb för ungdomar med funktionsnedsättningar.

– Det är otroligt viktigt att man öppnar upp arbetsplatserna för dessa ungdomar, säger Henrietta Stein.