Vellinge kommun döms att betala skadestånd för särskoleplacering

Vellinge kommun måste betala skadestånd till två bröder som placerades i särskola på felaktiga grunder. Det har Malmö tingsrätt slagit fast i en dom som är den första i sitt slag.

Domen kan få betydelse för hundratals andra elever runt om i landet som placerats i särskola utan korrekta utredningar.

– Det här visar att det finns en möjlighet att få skadestånd om andra kommuner agerat på liknande sätt, säger Lennart Johansson, chefsrådman vid Malmö tingsrätt, till Svenska Dagbladet.

Enligt domen i Malmö tingsrätt hade Vellinge kommun inga rutiner för särskoleplaceringar. Kommunen hade inte tagit reda på vilka regler som gäller. Frågan diskuterades inte heller tillräckligt med föräldrarna, anser tingsrätten.

För att placeras i särskola krävs att eleven har en utvecklingsstörning, men de båda bröderna som stämde Vellinge kommun hade bara haft läs- och skrivsvårigheter.

Enligt domen kan det ”inte uteslutas” att Vellinge kommun haft ekonomiska motiv bakom besluten om särskoleplacering.

Nu blir kommunen dock skyldig att betala skadestånd till bröderna. Storleken på skadeståndet återstår att fastställa. Bröderna måste starta en ny process om det, enligt TT.