Annons för LSS-skolan

 

Annons för LSS-siolan

 

Annons för LSS-skolan

Vem bryr sig om LSS-gruppens ekonomi?

Regeringarna har blundat medan situationen för personer med funktionsnedsättningar blivit allt svårare
De senaste 10 åren har inkomsten för löntagare ökat med 33 procent, medan de för gruppen med aktivitets- och sjukersättning bara stigit med 11 procent, skriver Harald Strand som menar att regeringen bär ansvaret.
De senaste 10 åren har inkomsten för löntagare ökat med 33 procent, medan de för gruppen med aktivitets- och sjukersättning bara stigit med 11 procent, skriver Harald Strand som menar att nuvarande och tidigare regeringar bär ansvaret.

Annonser

Annons för Igne.

Annonser

Annons för Etac

 

Annons för Humana
Annons för durewall.se
Annons för Igne.
Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Humana

Annons

Annons för Föräldrakraft

 

DEBATT. Det är hög tid att fokusera på LSS-gruppens ekonomi, eller snarare brist på sådan. Man kan inte ha goda levnadsvillkor om man är fattig.

Under åren 2013-2014 var jag med i arbetsgruppen som tog fram FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom”. På min lott hamnade att ta fram information om inkomst, bidrag och skatter. Jag blev varse vad som orsakade de ekonomiska problemen för LSS-gruppen. De bestod i stagnerande inkomst samtidigt som de stora utgifterna för gruppen ökade. Speciellt hyreskostnaden för en lägenhet på gruppbostad. Jag uppmärksammade de stora skillnaderna som finns i olika delar av vårt land. Det är nog en anledning till att rapporten inte fick det genomslag vi hade hoppats, inte ens inom FUB.

Det största ”sänket” för LSS-gruppens ekonomi är den accelererande hyreskostnaden för en lägenhet i gruppbostad. Utöver det har HFD, mot vad som står i lagen, möjliggjort för snåla kommuner att ta betalt för gemensamhetsutrymmen av de boende i gruppbostad. Samtidigt har byggkostnader ökat med till exempel drygt 80 procent i Storstockholm och markkostnad har flerdubblats på de senaste 10 åren.

Naturligtvis skiljer sig detta kraftigt över landet, men tyvärr är detta inget våra makthavare låtsas om! Inkomsten (aktivitets- och sjukersättning) är lika oavsett var du bor och likaså systemet för bostadstillägg. Rättvist? Med tanke på att vår grupp i princip har kommunarrest och i princip där blir tilldelad bostad, blir det enligt mitt förmenande orättvist!

Vi i FUB var dock inte de första som påpekade de ekonomiska problemen för LSS-gruppen. I tre statliga utredningar har det tidigare påpekats, ”Brist på brådska” och ”Möjlighet att leva som andra” från LSS-utredningen 2008 samt ”Alltjämt ojämlikt” av Socialstyrelsen år 2010.

Dessa utredningar hamnade, som vår nuvarande minister Annika Strandhäll påpekade i SR P1 Plånboken från april 2016, i frysen på departementet under alliansens styre. I intervjun lovade hon ”att titta närmare på….” och utlovade förbättringar på inkomst och bostadstillägg. Hon förstod även problemet med hög skatt som jobbskatteavdragen skapat, men utlovade där inga direkta förbättringar för andra än ålderspensionärer? Det var många vackra ord, men lite verkstad!

I SR P1 Klartext i september i år togs problemen om funktionshindrades ekonomi upp igen. De visade att under de senaste 10 åren har inkomsten för löntagare ökat med 33 procent. Medan de för gruppen med aktivitets- och sjukersättning bara stigit med 11 procent. Detta innebar i kronor per månad en skillnad med 7700 respektive 700. Man var väldigt tydlig med att det var regeringen som bar ansvaret.

Att pengarna, för de som bor i gruppbostad, inte räcker till för nya bostäder i storstadsområden, utan att de går back flera tusen per månad är lätt att räkna ut, om man vill! Om du har en hyra på 7500 kronor exklusive el får du en egen kostnad på ca 3000 kronor efter maximalt bostadstillägg. Din nettoinkomst är ca 7000 kronor. Konsumentverket räknar i sin kalkyl på övriga kostnader på 6500 kronor. 7000 minus 3000 minus 6500 ger ett underskott på 2500 kronor varje månad. De poster i KV:s budget som du kan avstå från är: hemutrustning, kläder, mobil, fritid, och ute-mat, tillsammans runt 2000 kronor. Men det räcker inte och inte blir det ett liv som andra och absolut inte med goda levnadsvillkor. Underskottet får täckas av anhöriga liksom klädköp och fritidsaktiviteter.

Detta vet våra makthavare idag, men LSS-gruppen är, som liten väljarbas, inte prioriterad.

Det är möjligen förståeligt, men inte att makthavarna struntar i LSS-lagens övergripande mål.

De löften som nu finns i regeringens budget 2018 med 300 kronor brutto mer i inkomst (från 1 juli) och max 470 kronor mer i bostadstillägg, vill våra allianspartier inte godkänna (enligt vad jag just läst) till förmån för fler skattelättnader till de som redan har det bra, medel- och höginkomsttagare!

Kommentarer

Bra Harald!

Precis så är det! Regeringen försöker med bidragsformer göra ekonomin bättre. Men alla får inte dessa bidrag. De tre grundproblem med ekonomin är fortfarande: Låg lön (sjukersättning), hög skatt och hög hyra (åtminstone på vissa håll).
Mölndals kommun har faktiskt uppmärksammat de höga hyrorna och satt ett hyrestak för sina grupp- och servicebostäder på 7.000 kr per månad. Men detta hjälper tyvärr inte upp ekonomin så mycket för den boende om inte bostadsbidraget följer med uppåt.

Roger Lindblom
Dyrt att bo och dyrt att leva

Hej! Min son bor i en LSS-lägenhet och betalar 6200 kr/månad. När han betalat alla räkningar har han ca 3000 över och de går till mat. Han köper färdigt. Kan inte laga mat. Har inte tålamod, glömmer vad han gör och kan inte koncentrera sig. Han kan inte köpa kläder eller busskort. Aktivitetsersättningen är alldeles för låg och bostadstillägget borde täcka en större del av hyran.

Åse Andersson
Tyvärr lätt att ignorera en resurssvag minoritet

Det är som jag ser det flera saker "som snurrar runt varandra" som förklarar varför läget är som det är. Orkar inte redogöra för allt här ,en det handlar dels om att gruppen är liten (ointressant för att vinna ett val), resurssvag och har många gånger svårt att föra sin talan själva. "Tacksamma" att ignorera med andra ord.

Samhällsutvecklingen i stort förvärrar läget ytterligare, en mycket otrevlig utveckling där det blir allt fulare "att leva på bidrag". Därmed är en lågstatusgrupp som vi tyvärr lätta måltavlor för de samhällskrafter som tycker att "vi kostar för mycket pengar". Hand i hand med detta går en samhällsdebatt som domineras av att man måste sänka skatterna för att hålla igång tillväxten, inte att välfärdssektorn behöver mer pengar eller att de med sämst ekonomi måste få det bättre.

Hur vi ska vända den utvecklingen har jag tyvärr inget bra svar på men den är avgörande för att få till en reell förändring när det gäller den usla ekonomin för många som berörs av LSS.

Thomas Juneborg
Instämmer helt med Harald

Instämmer helt med Harald!
Vi kämpar vidare med att försöka påverka Täby kommun där hyrorna för LSS-bostäder är mycket höga, för nyproduktion ofta närmare 10.000 kr/månaden, för att förbättra det helt otillräckliga kommunala bostadstillägget.
Mycket oroande om Allianspartierna och SD vill stoppa de små förbättringar som regeringen nu föreslår. Viktigt att såväl Riks-FUB som engagerade medborgare kontaktar berörda partier för att förhindra detta.
Vänliga hälsningar
Claes Oldin ordförande i FUB i Södra Roslagen, aktiv i FUBs Täbygrupp

Claes Oldin
Saknas ledargestalter

Det saknas en Kalle Grunewald eller Bengt Westerberg, inte minst i maktens korridorer.
Det finns bara Harald (inte dåligt i sig) men i maktens korridorer.
Viljan, ambitionen och utvecklingen av LSS har stagnerat i all iver att skapa utrymmen på andra håll som ger mer väljare/röster.
Det är sjukt, LSS i sig genererar arbetsuppgifter som har ett mervärde inte bara för en, utan för hela familjer. Produktiviteten i vårt land skulle öka genom att familjer med anknytning till LSS skulle bli än mer produktiva med ett bra stöd. Kortsiktiga åtstramningar skapar bara elände för så många. Tror att Harald på gamla dagar skulle satsa sin sista krafter på en politisk karriär.

Christer Pettersson
LSS och assistans ger också många personer arbete!

Jaa, Du har så rätt Harald ang. den dåliga ekonomin för våra utvecklingsstörda och låga hyresbidrag från kommunerna samt hög skatt!
I den allmänna debatten bör vi också fokusera på alla arbetstillfällen, som skapas runt om i landet på alla boenden, DV och korttidshem. Drar man ned på bemanning, så kanske fler blir arbetslösa. Det kostar ju också för samhället. När är Sverige(som nu är så starkt och går så bra) redo att ekonomiskt stödja och förbättra för vår grupp!!

Ulrika Lindgren
Annonser
Annons för durewall.se
Annons för Igne.
Annons för Etac

 

Annons för Humana

Nya kommentarer

En bra chef behöver inte vara otrevlig

Det är möjligt att Begler bara gjort vad regeringen har gett henne i uppdrag? Men det har skett på ett onödigt...

En ansvarig med koll!

Jag blir glad att någon ansvarig ändå ser hur dubbelt orättvist livet är för LSS-personer!

Jag hoppas att...

Följ oss

HejaOlika på sociala medier

           


Föräldrakraft på sociala medier

           

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se