Nyheter

Vem tjänar på personlig hjälpmedelsbudget?


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Artikel ur Tema Hjälpmedel i Föräldrakraft nr 5, 2012.

 

Snart kan det bli möjligt att äga sina hjälpmedel. Som ett led i Fritt val av hjälpmedel kan en personlig hjälpmedelsbudget bli verklighet. Den heta frågan ligger just nu hos regeringskansliet.

Snart kan det bli möjligt att äga sina hjälpmedel. Som ett led i Fritt val av hjälpmedel kan en personlig hjälpmedelsbudget bli verklighet. Den heta frågan ligger just nu hos regeringskansliet.

– Hjälpmedelsanvändaren ska själv kunna välja vilka hjälpmedel man vill ha, säger Ulla-Britt Blomquist på Hjälpmedelsinstitutet.

Inköpen via Fritt val av hjälpmedel har hittills skötts via rekvisition. Med personlig hjälpmedelsbudget blir penninghanteringen enklare i och med att användaren får en kontantsumma. Någon mellanhand i form av en tjänsteman behövs då inte.

Syftet, säger Ulla-Britt Blomquist, är att ge hjälpmedelsanvändaren större frihet när det gäller val av hjälpmedel. Det ska bli möjligt att köpa en annan modell av hjälpmedel eller en konsumentprodukt för den som hellre vill det.

Jan-Peter Strömgren, vice ordförande för Lika unika, är starkt kritisk till förslaget och undrar vad det är politikerna egentligen är ute efter. Han menar att man vilseleder brukarna genom att enbart fokusera på det fria valet, och att det i slutänden handlar om att begränsa kostnaderna.

– Jag har varit verksam sedan 1970-talet och alla reformer som handlat om ”valfrihet”  har bara landat i att spara pengar. Varför har man inte gjort en ordentlig konsekvensanalys? Vad händer när man har större behov än vad pengapåsen rymmer? Då får man betala med egna medel. Och de som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan hantera detta, hur blir det för dem?

Han menar att om en förmyndare eller anhörig måste gå in och hantera pengarna backar utvecklingen tillbaka till institutionstiden. För dessa människor är stödet från samhället en förutsättning för att känna frihet och självständighet.

– Den politiska uppfattningen har tidigare alltid varit att samhället ska tillhandahålla hjälpmedel och att det inte ska innebära en merkostnad för den enskilde, säger Jan-Peter Strömgren.

Ulla-Britt Blomquist svarar att det ska finnas möjlighet, för dem som behöver, att få extra hjälp av förskrivare eller någon annan person.

Personlig hjälpmedelsbudget är en utveckling av Fritt val av hjälpmedel som har provats i fem län, Kronoberg, Stockholm, Sörmland, Uppsala, och Region Skåne. Fritt val av hjälpmedel är ett komplement till den vanliga förskrivningen av hjälpmedel och många landsting och kommuner runt om i Sverige arbetar för att införa liknande system.

– Det blir en lite annan roll för förskrivarna men de signaler vi får från de som arbetat med Fritt val är att det här är bra, och att man som förskrivare kommer att bli bättre på att informera om fler hjälpmedel. Man måste ha koll på alla hjälpmedel som finns på marknaden, även det som ligger utanför sortiment, säger Ulla-Britt Blomquist.

Jan-Peter Strömgren tycker att förslagen är märkliga.
– Planerna är så luddiga att man inte vet vad det blir av detta. Risken finns att många människor kommer att ångra sina hjälpmedelsköp, säger Jan-Peter Strömgren. +

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för STIL
 • Annons för JAG
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Primass
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Fremia
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tidvis