”Vi är fortfarande mycket kritiska till regeringens LSS-direktiv”

En lättnaden suck dras av funktionshinderrörelsen, efter Åsa Regnérs besked idag om lagändringar för LSS.

Men samtidigt kommer ny kritik mot regeringen för att situationen är fortsatt mycket svår för de som redan drabbats eller som har ansökningar som är aktuella.

Och det kanske viktigaste kravet – att ändra besparingsdirektiven för LSS-utredningen – har inte fått något gehör hos regeringen.

– Vi är mycket kritiska till att regeringen inte ändrar direktiven till den statliga översynen, säger Lars Ohly, ordförande för Funktionsrätt Sverige som nu börjar agera tillsammans med Lika Unika.

– Regeringens historielöshet och det ensidiga kostnadsperspektivet har gjort det absolut nödvändigt för oss att agera tillsammans, säger han.

Förra hösten drog Funktionsrätt Sverige igång en arbetsgrupp för att genomföra en parallell utredning till den statliga översynen. Nu har gruppen utvidgats och omfattar hela den samlade funktionshinderrörelsen, som tillsammans tar frma ställningstagande kring de mest angelägna LSS-frågorna.

– Vår arbetsgrupp representerar större delen av rättighetsbärarna inom LSS olika insatser och vi kommer att samla och förmedla erfarenheter och synpunkter från hela den målgruppen, säger Maria Johansson, ordförande för Lika Unika.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *