”Vi är inte så otäcka som många tror”

Att det både kan vara obehagligt och krångligt att ha med Försäkringskassan att göra är en allmän uppfattning hos många familjer. Nu vill Försäkringskassan ändra på detta.

När handläggarna i Eskilstuna fick veta att deras kontor skulle arbeta med pilotprojektet ”En väg in” blev de jätteglada.

Gruppen som handläggarna Linda Selin Sörensen och Marita Engblom tillhör anmälde sig frivilligt att testa det nya arbetssättet som innebär att man arbetar helt utifrån familjens perspektiv, där familjen har en personlig kontaktperson.

– Egentligen har vi nog alltid känt att detta är det mest naturliga sättet att jobba på, problemet är att alla som jobbar här är så specialiserade inom sina områden och vi har nog varit rädda att svara på frågor om annat än det vi kan bäst, säger Marita och Linda fortsätter:

– Idag vet vi att många familjer efterfrågar en kontakt inom Försäkringskassan, och då känns det bara tokigt att blanda in fler personer. Vi vill erbjuda detta till dem som har ett större samordningsbehov.

Kontaktpersonen ingår i en grupp som arbetar med assistansersättning, vårdbidrag, aktivitetsersättning och handikapp­ersättning, men tar även emot frågor om andra insatser och knyter ihop familjen med rätt person.

– Om det gäller insatser som till exempel tillfällig föräldrapenning eller bilstöd så kan vi förmedla direktkontakt så att de slipper sitta i telefonkö, säger Linda.

Det händer också att de informerar familjen om vilka andra stödinsatser som skulle kunna vara aktuella.

– Om vi ser att ett barn har mycket assistans så kan vi anta att familjen förmodligen har en del merkostnader. Då kan vi föreslå att vi ska titta på det också. Det är viktigt att informera om vad som finns, att känna att vi ger service och gör livet enklare för våra kunder, vi vill ju hjälpa till, säger Marita.

De försöker också ”baka ihop” olika omprövningar av beslut så att familjen slipper känna att de ständigt är under lupp, och att de behöver upprepa sig.

– Det är inte vettigt att behöva upprepa samma sak om och om igen, eller behöva skaffa nya intyg varje gång. Vi vill komma bort från oron och att belasta familjen med mer arbete, säger Marita.

Att återanvända information från en insats till en annan är ett helt nytt arbetssätt, och sparar tid även för vården och Försäkrings­kassan.

– Tidigare inom Försäkringskassan fick man bara vara inblandad i just det som rörde sitt ärende, för att inte få obehörig information. Men genom att återanvända information underlättar man ju för alla, säger Linda.

Att de är lika ”läskiga” som kronofogden har de fått höra många gånger. En mamma och hennes son berättade att de inte hade sovit på tre dagar när Marita skulle komma dit och göra en omprövning. Efter de allra flesta möten får hon dock höra ”du var inte så otäck som vi trodde”.

– Jag försöker visa att vi inte står på varsin sida med bajonett. Vi ska sitta ned och prata om det här, och vi vill åt samma håll.

Marita vet vad hon pratar om. Hon har själv föräldraerfarenhet av både vårdbidrag och personlig assistans. Både hon och Linda har förståelse för att det i många fall kan vara jobbigt att beskriva sin situation, för att man är rädd att man ska börja gråta inför handläggaren eller barnet.

– Vi hoppas att familjerna känner sig tryggare nu, och att de sover gott om natten, säger Linda.