Vi är låsta av juridiken!

BLOGG. Karl Grunewald skrev i ett inlägg på reclaimLSS just denna rubrik! Han skrev också ”Omsorgerna har kört in i en juridisk återvändsgränd och glädjen, tilliten och solidariteten i relationerna riskerar att gå förlorade”.

Jag håller med honom, inte minst för att jag nu ägnat några år till, att med Emanuel Mörk och Elisabeth Langran, granska domar i Förvaltningsrätten. Jag har sammanfattat detta i LSS-skolan Lektion 17.

Jag blir lika illa berörd när jag läser domar i förvaltningsrätterna och kammarrätterna, för att det tydligt framgår att juristerna inte kan LSS och dess mål samt intentioner. Jag tvivlar på att de läst propositionen!

Det som tydligt framgår är att de inte uppfyller sin skyldighet enligt officialprincipen, att se till att målet blir ordentligt utrett. Det är särskilt viktigt i mål där parterna har olika resurser, till exempel en enskild mot en stor kommun. Det förstör en bra rättighetslag och medför att fler, som jag, inte litar på domstolarna. Rättssäkerheten är i fara.

Det ger ”öppet mål” för kommunerna som vill försämra LSS och regelbundet avslå insatser trots att behov finns. De sparar pengar trots att flera domar i Regeringsrätten (nu HFD) fastslaget att bristande ekonomi hos en kommun inte får vara skäl till avslag av en begärd insats.

I perspektivet att jag jobbar så hårt med juridiken kan det kanske vara märkligt för många att jag i grunden håller med min tyvärr avlidna inspirationskälla Karl om att vi fastnat i juridiken.

LSS är i grunden en fantastisk lag. Propositionen ger utmärkt vägledning på vad som är målet med LSS, ett liv som alla andras trots funktionshinder som skall ge varje berörd individ goda levnadsvillkor! Intentionerna och viktiga principer är likaså väl beskrivna. Detta borde räcka för ansvariga att ta bra beslut!

Vad som saknas hos jurister i FR och hos ansvariga politiker samt tjänstemän i kommunerna är vilja att förstå. Enligt min mening saknar de förmåga till empati i kombination med att solidaritet tappat mark i vårt nuvarande samhälle där ekonomi blivit allenarådande? ”What´s in it for me?” blir ledstjärnan och då hamnar en liten grupp i skuggan.

”Det var bättre förr” gäller definitivt i omsorgerna av våra utsatta medborgare i LSS-gruppen.

Reclaim LSS!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *