”Vi är med” ger nya verktyg för kommunikation och delaktighet

 

Tack vare verktygslådan från projektet Vi är med kan samspel och delaktighet underlättas för personer med flerfunktionsnedsättningar.

Vad är ”Vi är med-paketet”?

Paketet innehåller verktyg som kan användas tillsammans med vuxna personer med flerfunktionsnedsättning för att förbättra kommunikation, samspel, aktivitet och delaktighet.

Verktygen har tagits fram inom projektet Vi är med, där 13 vuxna personer med flerfunktionsnedsättning fick prova olika kommunikationsstöd. Deltagarna blev mer delaktiga och vakna och intresserade av sin omgivning. De lärde sig samspela och inse det viktiga med att vänta in respons.

Projektet drevs av Riksförbundet FUB tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Sveriges Arbetsterapeuter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, DART – Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Det finansierades av Allmänna Arvsfonden.

Hur fungerar nätverksmöte, och gemensam problemlösning?

Gemensam Problemlösning, GP, är en metod som underlättar att ge rätt stöd i vardagen till personer med flerfunktionsnedsättning. Metoden kräver att de som känner personen väl samlas och arbetar tillsammans.

Personens resurser lyfts fram i ett nätverksmöte. Då diskuteras de problem som finns kopplade till kommunikation och delaktighet och därefter sätts några få vardagsnära mål som sedan följ upp.

Vilka verktyg finns inom ”Vi är med”?

Verktygslådan rymmer 12 olika delar för att förbättra kommunikation och öka delaktigheten. Alla delar har med minst en föreläsning och ytterligare material som kan laddas ned. Materialet underlättar för att arbeta vidare inom en arbetsgrupp eller på egen hand.

Hur kan verktygen användas i praktiken?

Projektet har tagit fram tre filmer där man möter Erik, Staffan och Edda, och får uppleva hur vardagen kan se ut för personer med flerfunktionsnedsättning.

Erik har nyligen flyttat till egen lägenhet och får stöd av personliga assistenter. Han använder olika kommunikationsstöd, AKK.

Staffan bor i gruppbostad. Han har under senare tid blivit mer och mer orolig, sover dåligt, skriker ofta och personalen har svårt att förstå honom.

Edda är en glad och nyfiken kvinna, som kommunicerar med sin mimik och sitt kroppsspråk. För att samspelet med Edda ska fungera är det viktigt att förbereda henne inför det som ska hända.

Hur kommer man igång?

Nka kan hjälpa dig att komma igång med Vi är med-paketet. Vi kan erbjuda starthjälp för er som är anhörig, personal i daglig verksamhet eller särskilt boende, personlig assistent, medarbetare på en habilitering eller kanske chef för en verksamhet Vi anordnar gärna en workshop tillsammans med er. Det finns också möjlighet till expertstöd kring metoderna.

För mer information och kontaktuppgifter se Nka:s webbsida.

 

Artikeln kommer från en samarbetspartner till HejaOlika. Den är ej producerad av HejaOlikas redaktion.